Solceller/solfångare i Strömstads kommun

På kommunfullmäktige den 30 maj föreslog Miljöpartiet de gröna att kommunen via Strömstadsbyggen själva eller med annan utförare omgående utreder förutsättningarna för solceller/solfångare på taken till kommunens bostäder.

Strömstads kommun har i sitt centrala bostadsbestånd en enastående potential att liksom i övriga Europa, kunna använda sig av ett modernt energiutnyttjande avseende solenergi. En mycket stor del av denna bebyggelse har södervända tak, exempelvis Norra Hamngatan och Rådhusberget, som borde kunna utnyttjas för såväl solcell-, som solfångarteknik. Kompetensen för detta finns även inom kommunen genom det lovvärda arbetet med passivhus på Österröd.

Miljöpartiet ser det som angeläget att kommunen via Strömstadsbyggen själva eller med annan utförare omgående utreder förutsättningarna för en komplettering av den centrala byggnationen i detta syfte. Åtgärdena kan även innefatta förbättringar av vinds-och fasadisolering, som i flera fall är eftersatta.

Strömstad var tidigt ute med bergvärmeteknik, men fortfarande används fossil energi i kommunens fastigheter. Idag är en investering i solenergi lönsam i ekonomiska termer mycket snabbt. Vi menar också att denna investering skulle ge innehåll till målet ”en tydlig miljöprofil”.

Miljöpartiet de gröna yrkar

att ​Strömstadsbyggen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att förse taken på sina bostäder med solceller/solfångare.

Strömstad den 25 april 2013

Anita Rylander      Bengt Bivrin      Rolf Johnsson

   

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: