Migration och lika rätt

Migration och lika rätt

Sedan flera år har Strömstad haft ett framgångsrikt arbetssätt för att ta emot nyanlända och slussa ut dem i arbete och påbörja integrationen.

Detta arbete behöver fortsätta och integrationsarbetet stärkas.

Integration

Strömstad ska vara en bra plats att komma till som säkerställer bostad, arbete, omsorg, skolgång. Alla som väljer att bosätta sig i Strömstad ska känna sig välkomna, oberoende ursprungsland, kön, etnicitet, ålder och religion.

Miljöpartiet vill

  • Ge utökat stöd till föreningslivet för att kunna genomföra integrationsprojekt.
  • Satsa på kompetensutveckling för personal som arbetar med flyktingar och nyanlända.

Nyheter på Migration och lika rätt

Strömstad, 21 mars 2015

Asylboende på Hällestrand

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter