Längre uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Regeringen har presenterat ett förslag för att nyanlända ungdomar ska få stanna i Sverige medan de pluggar på gymnasiet.

Ett problem som har uppmärksammats mycket de senaste månaderna är att ensamkommande barn riskerar att utvisas på sin 18-årsdag sedan Migrationsverket gjort en ny tolkning av lagen. Enligt den nya tolkningen ska ensamkommande barn som saknar ordnat mottagande i hemlandet (det vill säga föräldrar eller någon annan nära släkting) och som är över 16 år bara beviljas tillfälliga uppehållstillstånd fram till sin 18-årsdag, då det inte längre finns något hinder enligt lagen mot att utvisa dem.

Det är en relativt stor andel ensamkommande barn, i synnerhet från Afghanistan, som beviljas uppehållstillstånd just för att de är barn och saknar ett ordnat mottagande i hemlandet. Därför har många ungdomar som nu går i skolan i Sverige, lär sig svenska, är aktiva i idrottsföreningar och försöker återfå sin framtidstro oroats över risken att utvisas när det fyller 18 år. Detta är alltså inte en konsekvens av den tillfälligt mer restriktiva lagen som började gälla i somras eller av återvändandeavtalet med Afghanistan, utan av en ny bedömning av Migrationsverket.

Uppehållstilstånd för gymnasiestudier

Miljöpartiet har jobbat hårt för att försöka hitta en lösning på det här som ser till att dessa barn ska få stanna i Sverige. Det är därför väldigt glädjande att regeringen har kommit överens om ett förslag om en lagändring som innebär att de ensamkommande barn som kom före den 24 november 2015 (alltså den stora merparten av alla ensamkommande barn i Sverige som väntar på beslut) och som saknar ett ordnat mottagande i hemlandet, ska beviljas längre uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Det första tillståndet ska gälla i fyra år. Enligt nuvarande praxis bör ett så långt tillstånd senare kunna leda till permanent uppehållstillstånd, men det kommer prövas i varje enskilt fall. Även arbete kan ge permanent uppehållstillstånd efter avslutade studier.

Det nya lagförslaget kommer att läggas fram tillsammans med förslag om liknande regler för de ungdomar som sökte asyl efter den 24 november 2015 och som beviljas uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen eller på grund av att de saknar ordnat mottagande i hemlandet. Även dessa kommer att få möjlighet till längre uppehållstillstånd genom gymnasiestudier, och därefter kunna hitta ett jobb och få möjlighet till permanent uppehållstillstånd.

Nu har förslaget skickats på remiss till olika myndigheter och organisationer för synpunkter och sedan ska det röstas om i riksdagen.

Nyheter på Migration och lika rätt

Paus räcker inte – släng förslaget om id-kontroller i papperskorgen

SvD:s ledarpodd: Den nya gymnasielagen

Gymnasielagen ändras: ”Har blivit en del av vårt samhälle”

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter