Vad Miljöpartiet åstadkommit i migrationspolitiken

Vårt sätt att arbeta har ibland inneburit att vi skapat en mer human och öppen migrationspolitik. Ibland har det handlat om att förhindra en mer restriktiv politik. Men vid varje givet läge, utifrån vad som är politiskt möjligt, förhandlar vi hårt för flyktingars rättigheter.

Vår nyckelroll

Miljöpartiet har bildat opinion och förhandlat fram ändringar som gjort Sverige mer humant och öppet med både borgerliga och Socialdemokratiska regeringar. Vi jobbar hårt för flyktingars rättigheter, både när vi håller emot andra partiers förslag om att till exempel avskaffa asylrätten och när vi kämpar för att ensamkommande som väntat orimligt länge på beslut ska få en ny chans att stanna i Sverige.

Våra insatser

Vårt politiska arbete har under åren bidragit till att människor har fått skydd, papperslösa har fått rätt till skola och sjukvård, att familjer har kunnat återförenas och svårt sjuka barn har fått stanna. Vi har också gett fler människor en chans att jobba i Sverige och bidra till landets utveckling.

Vi är stolta över de förbättringar vi gjort, och fortsätter att stå fast vid vår tro på en human flyktingpolitik. När vi förhandlar är det avgörande för oss att resultatet blir bättre än om vi hade ställt oss utanför.

Vårt track record

De viktigaste åtgärderna vi förhandlat igenom, från idag och ett drygt årtionde bakåt:

2017: Förbättringar för ensamkommande, familjeåterförening och den fria rörligheten

 • En ny lag ger bättre förutsättningar för asylsökande barn och unga att stanna i Sverige och bygga sin framtid här. Genom den så kallade “gymnasielagen” får ungdomar längre uppehållstillstånd för att kunna gå klart gymnasiet, och därefter ha möjlighet att stanna permanent om de får jobb. Lagen ger också ensamkommande barn som saknar ett ordnat mottagande i hemlandet möjlighet att stanna i Sverige och gå klart gymnasiet istället för att utvisas när de fyller 18 år.
 • Ett nationellt kunskapscenter för ensamkommande barn och unga upp till 21 år inrättas.
 • Ett tillfälligt kommunbidrag införs för att göra det möjligt för kommuner att låta ensamkommande som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i den kommun som de hunnit rota sig i, istället för att tvingas flytta och avbryta sin skolgång.
 • Asylsökande mellan 18 och 20 år får möjlighet att påbörja sina studier på nationellt gymnasieprogram.
 • Budgetsatsning för att motverka psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända barn och unga.
 • Resurser till civilsamhället för att motverka hemlöshet bland unga vuxna.
 • Familjeåterförening förenklas för syrier och snabbas på genom att det blir möjligt för Syrier att ansöka på ambassaden i Khartoum, i Sudan.
 • ID-kontrollerna avskaffas.

2016: Lagliga vägar till EU utreds och alla kommuner ska ta emot nyanlända

 • En lag införs som innebär att alla kommuner ska vara med och ta emot nyanlända.
 • Antalet kvotflyktingar höjs successivt fram till 2018 från 1900 till 5 000 personer om året.
 • Det utreds om EU kan skapa lagliga vägar, så att människor inte behöver riskera livet på vägen hit. Regeringen utser Miljöpartiets Maria Ferm till utredare. Utredningen presenterades 31 december 2017.

2015: Sverige tar emot historiskt många i behov av skydd

 • Över 160 000 människor söker asyl i Sverige. Det hade inte hänt om M och SD hade fått igenom sina förslag om att direktavvisa människor vid gränsen.
 • I ett exceptionellt läge, för att förhindra en ännu hårdare politik,  gör MP i regeringen till slut upp om en tillfälligt mer restriktiv flyktingpolitik. Några viktiga framgångar är att lagen blir tillfällig istället för permanent och att barn och barnfamiljer som kom innan lagen presenterades inte ska drabbas av de mer restriktiva reglerna. Vi får också igenom ett undantag som innebär att de som kom innan lagen presenterades ska ha rätt till familjeåterförening. I praktiken innebär detta en avgörande skillnad för tiotusentals människor som kommer att kunna återförenas med sina familjer och bygga en framtid i Sverige.

2014: Utsatta barn får stanna

 • Lättare för svårt utsatta och sjuka barn att få stanna i Sverige (“särskilt ömmande omständigheter” införs).
 • Nya regler för att förhindra splittring av familjer.
 • Ökad rörlighet för internationella studenter och doktorander.
 • Lättare för asylsökande att byta spår och bli arbetskraftsinvandrare.
 • Lättare för arbetskraftsinvandrare att få permanent uppehållstillstånd.
 • Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring.
 • Kommuner hindras neka till att ta emot ensamkommande barn.

Förhandlades fram av MP med regeringen Reinfeldt 2.

2013: Papperslösa får rättigheter

 • Papperslösa människor får kraftigt utökad rätt till hälso- och sjukvård.
 • Papperslösa barn får rätt att gå i skola.

Förhandlades fram av MP med regeringen Reinfeldt 2.

2011: Humanitet möter SD i riksdagen

 • Bred ramöverenskommelse om human och öppen migrationspolitik, som stänger ute riksdagens nya parti Sverigedemokraterna från inflytande. Genom överenskommelsen ville vi dels genomföra konkreta och viktiga förändringar för människor och dels förskjuta debatten i en mer human riktning.

Förhandlades fram av MP med regeringen Reinfeldt 2.

2008: Lättare för arbetskraftsinvandrare

 • Sverige inför en av de mest liberala lagstiftningarna för arbetskraftsinvandring i västvärlden. Lagen gör det möjligt för personer utanför EU att komma till Sverige och arbeta om de har ett konkret jobberbjudande.
 • Det införs också en möjlighet för asylsökande som har fått avslag att “byta spår” från asylsökande till arbetskraftsinvandrare utan att de måste lämna landet, om personen har ett arbete som uppfyller villkoren.

Förhandlades fram av MP med regeringen Reinfeldt 1.

2005: Uppehållstillstånd åt tiotusentals barn och barnfamiljer

 • En tillfällig asyllag införs. 17 000 människor som riskerat utvisning får stanna i Sverige, främst barnfamiljer som i många fall levt här länge men som gömda utan rättigheter.

Förhandlades fram av MP med regeringen Persson 2.

Nyheter på Migration och lika rätt

Paus räcker inte – släng förslaget om id-kontroller i papperskorgen

SvD:s ledarpodd: Den nya gymnasielagen

Gymnasielagen ändras: ”Har blivit en del av vårt samhälle”

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter