Natur och miljö

Natur och miljö

Miljöpartiet vill:
 • Skydda kvarvarande gröna ytor inom stadskärnan från exploatering.
 • Ta fram en grön skogsbruksplan som syftar till ett hyggesfritt skogsbruk.
 • Ytterligare öka arealen ängsmark i centrala Strömstad.
 • Öka arealen skyddad natur i kommunen.
 • Endast tillåta en försiktig exploatering på Mällbyhöjden samt undersöka möjligheten att skapa ett naturreservat utefter Bohusledens inledning i Strömstad.
 • Införa åtgärder för att minska mängden skräp i våra parker, gator och trottoarer.
 • Påbörja arbetet med källsortering av förpackningar i hemmet.
 • Förbättra arbetet med källsortering i kommunens skolor.
 • Upprustning och utveckling av centrala grönområden och parker.
 • Skapa fler kolonilotter.
 • Införa återbruk av byggmaterial.
 • Minska matsvinn i kommunens kök.

Vi tar ansvar för klimat- och artkris

Det får vara nog med vackra löften om hållbarhet och grön omställning. Ord räcker inte för att få stopp på klimatförändringarna och den pågående utrotningen av växt- och djurarter. Respekt för djur, natur och kommande generationer måste alltid finnas med i tankegångarna när besluten fattas. Samhället behöver ta gemensamt ansvar. I Strömstad har vi goda möjligheter att bygga ett samhälle där det är möjligt att leva ett bra liv inom ramen för naturens gränser.

Närhet till naturen ger livskvalitet

I Strömstad har vi en fantastisk natur och goda möjligheter till friluftsliv. Samtidigt pågår planer på att exploatera flera av våra tätortsnära rekreationsområden. T ex Källvikens kursgård, Mulleplatsen vid Röd och det fina naturområdet kring Bohusleden och Mällby kyrkogård. Istället för att ödelägga tätortsnära naturområden bör vi skydda mer natur och satsa på att utveckla och tillgängliggöra friluftsområden. I en tid när fler väljer att flytta från storstäderna har Strömstad en utmärkt position att konkurrera med livskvalitet.

Nyheter på Miljö

Strömstad, 8 september 2022

Vill du ha fler staket längs våra stränder?

Strömstad, 29 augusti 2022

Plansamrådet för Kostergården

Strömstad, 19 juli 2022

Strömstad är en av Sveriges sämsta miljökommuner – det duger inte

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter