Utred införandet av en genomfartsavgift på Enköpingsvägen

Länk till DN Artikel om förslaget. 

Den politiska majoriteten i Sundbyberg går nu fram med förslaget om att utreda införandet av en genomfartsavgift, baserad i lagen om trängselskatt, i kommunen. Avgiften ska införas på Enköpingsvägen i ett försök att minska trängsel, luftföroreningar och klimatutsläpp. 

Enköpingsvägen, som tidigare var en del av E18, används av invånare från Sundbybergs kommun men fungerar idag primärt som en genomfartsled för trafik som ska till eller från Stockholm. Trafiken orsakar långa köer, högt buller och luftföroreningar, särskilt i rusningstrafik. Under 2021 fattades ett beslut om att begränsa genomfartstrafiken på Enköpingsvägen och efter detta infördes bland annat en bussfil. Nu vill Sundbybergspolitikerna gå vidare med att utreda införandet av en ny typ av trängselskatt.

– När jag pratar med sundbybergare som bor nära Enköpingsvägen så lyfter nästan alla hur mycket vägen låter, hur trafikosäker den är och hur långa köerna är. Därför vill vi nu utreda att införa en genomfartsavgift som tar sikte på att komma åt just genomfartstrafiken, säger Martin Solberg, tillträdande trafikkommunalråd för Miljöpartiet i Sundbyberg.

Genomfartsavgiften är tänkt att utformas så att en avgift enbart tas ut då ett fordon passerar båda ändarna av vägen. På så sätt kan till exempel boende intill Enköpingsvägen fortsatt åka till och från hemmet utan att betala en avgift samtidigt som genomfartstrafiken betalar för sig. När trängselskatt infördes i Stockholm 2006 minskade trafikflödet och trängseln i innerstaden med nästan en femtedel under rusningstid. Även nivåerna av luftföroreningar minskade med 20 procent. Sundbybergspolitikerna hoppas nu på en liknande minskning av genomfartstrafiken.

– Det är inte de boende i Ursvik eller Hallonbergen, intill Enköpingsvägen, som ska betala för sig utan de som använder vägen som genomfartsled. Den trafiken och dess luftföroreningar måste minska, inte minst ur ett folkhälsoperspektiv, fortsätter Solberg (MP).

Även vägtrafikens klimatutsläpp har legat till grund för beslutet. Idag står vägtrafiken för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp samtidigt som Riksdagen har fastställt ett mål om att dessa utsläpp ska vara 70 procent lägre 2030 än de var 2010. Ett mål som ser svårt ut att nå då siffrorna från 2021 enbart visar på en minskning om en fjärdedel.

– Om klimatmålen ska nås, både här i Sundbyberg och i hela Sverige, så måste de hållbara resorna öka. Visst kan övergången till elbilar hjälpa till i detta men fler behöver ställa av bilen och transportera sig på andra sätt. Intäkterna från genomfartsavgiften är ett effektivt medel för att omfördela vägtrafik till kollektivtrafik, säger Martin Solberg.

Beslutet är dock inte helt upp till Sundbybergspolitikerna. Ett införande av genomfartsavgiften kräver en lagändring i lagen om trängselskatt som pekar ut vilka kommuner som får ta ut trängselskatt, idag enbart Stockholm och Göteborg.

– Ja, i slutändan blir detta en fråga för riksdagen och regeringen. Jag har väldigt litet förtroende för den högerkonservativa riksdagsmajoritetens klimatambitioner, men att de aktivt skulle stoppa kommuner som vill gå före i klimatarbetet vore ändå sensationellt korkat, avslutar Martin Solberg (MP).

 

Relaterade nyheter

Jämtland, 14 april 2024

Debatt. Demokratins varningslampor blinkar både lokalt och globalt

Örebro län, 11 april 2024

Pressmeddelande: S, V, C och MP i gemensam uppmaning till L om offentlighetsprincipen

Skåne, 9 april 2024

Ja till MP-motion om minskad förskrivning av antibiotika i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter