Kultur

Festivaler, film, musik och annan kultur är en viktig del i stadens modernisering. I ett rikt kulturliv kan fler ta sin yttrandefrihet i anspråk. Det stimulerar idéutveckling och gör att människor växer.

Miljöpartiet vill

  • Det ska finnas kulturella scener för teater, konst och musik, som riktar sig till flera olika åldersgrupper i staden.
  • En kvalitativ biblioteksverksamhet som uppmuntrar till läsning och bildning ska finnas i staden.
  • Varje år ska en särskild lässatsning som riktas mot barn i förskolan genomföras.
  • Alla äldreboenden ska kunna erbjuda sina boende kulturupplevelser.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: