Lokalt näringsliv

Sundbyberg ska vara välkomnande för både små och stora företag. Det kräver att kommunen kan ge rätt stöd och service. Miljöpartiet vill särskilt uppmuntra ett näringsliv som är socialt och miljömässigt hållbart.

Miljöpartiet vill

  • Staden ska utveckla dialogen med det lokala näringslivet med fokus på cirkulär ekonomi. Företag som vill genomföra klimatförbättrande åtgärder ska kunna få råd och stöd.
  • Meningsfulla praktikplatser ska erbjudas i samarbete med arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet.
  • Sundbyberg ska aktivt arbeta för att stödja kvinnors egenföretagande.
  • Stadens kommunikation med enskilda företag ska skötas av en eller ett fåtal personer som är insatta i verksamheten.

Fördjupning i ämnet Företagande

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: