Kultur

Sundbybergs idrottsplatser och rika kulturliv gör kommunen levande. Alla ska kunna ta del av utbudet, oavsett ålder, funktionsvariation, bakgrund eller storlek på plånboken. Vi vill att Sundbyberg ska vara en rolig kommun att leva i, med ett rikt kulturliv. 

Miljöpartiet i Sundbyberg vill

  • Öka stödet till Sundbybergs olika idrotts- och kulturföreningar och gör det långsiktigt.
  • Inför kulturljudzoner i Sundbyberg där liv, kultur och rörelse kan utövas.
  • Skapa ett kultur- och idrottsområde i Milotområdet.
  • Etablera en öppen graffitivägg för att möjliggöra fler kulturyttringar.
  • Öka ungas delaktighet i utformningen av kommunens kultur- och fritidsutbud.

Läs mer om Miljöpartiets kulturpolitik här.

Nyheter på Kultur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter