Gör världen
hållbar

Miljö

Miljöpartiet vill att Sundbyberg ska vara en kommun där luften är ren att andas och miljön är giftfri. En stad med levande grönområden som gynnar både den biologiska mångfalden och invånarna i staden. Vi vill skapa ett Sundbyberg som är tryggt och hälsosamt för vuxna och barn såväl som för djur och natur.

Miljöpartiet i Sundbyberg vill

  • Ta fram en klimatanpassningsplan för att hantera effekterna av ett förändrat klimat.
  • Se till att luften är ren att andas i hela kommunen. Luftkvaliteten ska mätas på fler ställen i kommunen.
  • Bevara Sundbybergs natur och utveckla kommunens grönområden. Vi vill särskilt skydda de uppskattade och värdefulla områdena Rissne ängar, Golfängarna och Kymlinge.
  • Kommunens grönområden ska skötas på ett sätt som gynnar den biologiska mångfalden.
  • Stärk skyddet mot värmeböljor genom att skapa skuggiga områden i kommunen, till exempel vid förskolor, skolor och parker.
  • Införa åtgärder såsom dubbdäcksförbud och miljözoner, där endast bilar med låga utsläpp av farliga ämnen får köra, på platser där luften är skadligt förorenad.

Läs mer om Miljöpartiets politik här.

Nyheter på Miljö

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter