Sundsvall

Välkommen till Miljöpartiet de Gröna i Sundsvall.

Vi vill bygga ett bättre samhälle för alla människor, djur och natur.

- Ett klimatneutralt Sundsvall.

- Ett Sundsvall med livskvalitet för alla människor.

- Ett Sundsvall med bra skolor och välmående elever.

 

Vill du vara med? Bli medlem idag!

Läs vårt Valmanifest 2018

Läs vår Framtidsvision 2019-2022.

Läs vår Mål-och Resursplan. 

Följ oss på: Facebook

Följ oss på: Twitter

Magnus Bylund, Johanna Thurdin, Maria Algotsson.
Våra prioriteringar

Klimat Energi och Miljö.

NU måste vi välja väg. Klimatet kan inte vänta.

Livskvalitet och trygghet.

Ett samhälle där alla ska vara delaktiga.

Barn och ungas hälsa.

Skolan ska ge alla elever möjlighet att nå sin fulla potential.

Miljöpartiet Sundsvall

Miljöpartiet Sundsvall

Internt kansli/nyckelpersoner