Mer resurser till skolan

Med höjd skolpeng vill vi bidra till att fler lärare kan anställas så att klasserna kan göras mindre och eleverna kan få mer lärartid.

Skolan är en av våra viktigaste arbetsplatser. Här ska alla barn få de verktyg de behöver. Skolan ska ge alla elever den ledning och stimulans samt det stöd de behöver för att utifrån sina förutsättningar utvecklas så långt som möjligt. Många barn behöver mer tid med sin lärare för att lyckas. Med mer resurser till skolan vill vi bidra till en bättre arbetsmiljö för såväl elever som lärare. 

Läs mer om vår skolpolitik i vår tilläggsbudget för 2014.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: