Energi

Energieffektivisering, in med alternativa fossilfria drivmedel

Miljöpartiet arbetar för att fasa ut fossila bränslen från kommunens verksamheter genom att kommunen nu är med i samarbetet "Fossilfritt 2030", att organiskt avfall samlas in som resurs för biogasproduktion och att laddstolpar nu sätts uppå pendlarparkeringar. Solceller istalleras nu på kommunens nya byggnader.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: