I skolan finns vår framtid

Vi vill satsa på skolan. Skolan ska ge varje barn möjlighet att vara sig själv och växa. Det ska inte behöva finnas lyckade och misslyckade elever, inte heller bra och dåliga skolor – alla har rätt att lyckas och utvecklas i skolan. Vi vill också ha fungerande fritidshem.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: