Skola och utbildning

Skola och utbildning

alla barns rätt till bra utbildning och stöd i lärandet!

  • Främja kreativa skapande och självständiga tänkande i skolan, som uttrycks i en genomarbetad skolplan.   
  • Fler vuxna i skola och förskola för mindre elev- och barngrupper.
  • Höj lärarnas status genom höjda löner och minskad administration.
  • Ökade resurser för barn i behov av “särskilt stöd”.
  • Bevara och utveckla byskolorna.

     

Nyheter på Skola och utbildning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter