Kultur

Miljöpartiet vill

Under Trollhättans 100 års jubileum 2016 visade det sig att det finns ett enormt intresse för stadens historia. Stadens invånare besökte flitigt alla anordnade föreläsningar och aktiviteter. Frågan lyftes då av många om varför det finns inget Trollhätte museum. Idag har vi ett antal mycket fina museer i och runt staden, så som Innovatum, Saab museet, Kanalmuseet och Älgens berg. Varje museum är inriktat på en viss del av stadens historia där Innovatum visar industrihistoria och Kanalmuseet visar slussarnas historia.

 

Dessa museer gör ett utmärkt inslag i staden på var sitt intresseområde, men Trollhättan har mycket mer historia att visa upp. Nu när området Vårvik (Knorren-Hjulkvarnelund) ska bli ett bostadsområde skulle det vara mycket passande att omvandla en av de vackra byggnaderna som tillhörde Stridsberg och Björks anläggningar till ett Trollhätte museum. Det är ett utmärkt sätt att bevara stadens historia och integrera vår äldre historia i en nybyggd stadsdel. Vår nya stadsdel ska ha rötter i det förflutna och vårt gemensamma kulturarv ska vara en del av vår samtid.

Nyheter på Kultur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter