Klimatsmarta transporter

Klimatsmarta transporter

För att nå Sveriges och Tyresös klimatmål krävs en stor och snabb omställning av trafiken. Till 2030 ska 70 procent av Sveriges utsläpp bort. Tyresö har i bred politisk enighet antagit en trafikstrategi, “Tyresö styr mot hållbara transporter” vars syfte är att Tyresö ska göra sin del för att målet ska uppnås.

Det innebär att vi prioriterar framkomligheten för de mest effektiva och miljövänliga trafikslagen: gång, cykel och kollektivtrafik. När fler reser kollektivt eller cyklar använder vi gatorna mer effektivt, så att nyttotrafik och den som behöver köra bil slipper fastna i bilköer. När färre behöver en egen bil kan vi också bygga bostäder eller anlägga parker där det tidigare var parkeringar. Dessutom mår vi bättre och blir friskare av mer rörelse i vardagen, mindre buller samt mindre avgaser och partiklar. Bilar och lastbilar ska köras på el eller förnybara bränslen istället för fossila bränslen.

Läs mer under:

Nyheter på Hållbara transporter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter