Tillgängligt kultur-, idrotts- och friluftsliv

Tillgängligt kultur-, idrotts- och friluftsliv

Tillgången till kultur, motion och friluftsliv är viktigt för att kunna leva ett rikt liv. Vi vill säkerställa att Tyresö erbjuder kultur- och fritidsaktiviteter som utmanar, engagerar, utvecklar och berikar alla medborgare.

 • Kulturskolan ska fortsatt prioriteras och utvecklas:
  Fler barn och unga ska nås av kulturskolans verksamheter genom sänkta avgifter och riktade projekt för särskilt utsatta målgrupper.
 • Rättvis fördelning av pengar till kultur- och fritid:
  Det ska ske en rättvis fördelning av de gemensamma resurserna mellan aktiviteter som en högre grad av pojkar deltar i respektive aktiviteter som en högre grad av flickor deltar i. Vi vill också att alla barn får likvärdig tillgång till Tyresös kultur- och fritidsutbud. Vid investeringar ska detta perspektiv beaktas.
 • Utveckla Fritidsbanken:
  Vill vill utveckla Fritidsbanken, där kommunens invånare kan låna utrustning för idrott och friluftsliv, och erbjuda verksamheten på fler platser i kommunen.
 • Parklek och utemiljöer:
  Vi vill införa kommunens första parklek för barn och utveckla våra utemiljöer. Vi vill skapa tillgänglighet till natur och fler spontanytor för idrott för såväl barn som vuxna och äldre.
 • Mer offentlig konst:
  Vi vill ha mer offentlig konst i kommunen, även konst som går att interagera med, särskilt ur ett barns perspektiv.
 • Friluftsliv och rekreation:
  Tyresö erbjuder stora möjligheter till friluftsliv, både på land och vatten, som fler ska få ta del av. Vi vill samarbeta med båtklubbar för att skapa ett båtliv som utvecklas med hänsyn till våra känsliga kustvatten.
 • Värna Tyresös kulturfastigheter:
  Ett flertal av Tyresös torp och gårdar är i akut behov av upprustning. Vi vill se tydliga satsningar på att renovera och levandegöra dessa miljöer.
 • Kulturcenter i centrumnära läge:
  Vi vill skapa fler kulturanpassade lokaler med flexibel användning för medborgare och föreningar.
 • Fritidsgårdar för unga i alla kommundelar:
  Vi vill öka tillgången till mötesplatser för unga i alla delar av kommunen.

Nyheter på Kultur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter