En arbetsmarknad som är jämlik och inkluderande

Jobb efter kompetens – inte hudfärg

Människor som kommer till Sverige från andra länder är oftast driftiga och handlingskraftiga och har en oerhörd potential som idag inte tillvaratas.

Det finns idag ca 55.000 utrikesfödda akademiker som har arbeten som är mindre kvalificerade än vad de har kompetens till. Det leder till är att samhället går miste om en kompetens som vi faktiskt har behov av men också att dessa tränger ut människor med lägre kompetensnivå från arbetsmarknaden.

Med en mer välfungerande jobbkedja där utrikesfödda i högre utsträckning har jobb som motsvarar deras kompetens skulle 31000 fler personer ha jobb i Sverige. Det skulle även innebära att 9000 fler personer utan gymnasiekompetens skulle komma i arbete och öka de offentliga finanserna med 13 miljarder kronor per år i ökade skatteintäkter och minskade kostnader för insatser.

Vi i Miljöpartiet vill motverka denna skeva fördelning och ojämlikhet som finns på arbetsmarknaden med hjälp av jämlikhetsdata och anonyma jobbansökningar. Jämlikhetsdata handlar om att bryta upp statistiken på olika diskrimineringsgrunder – såsom sexuell läggning, etnisk identitet och funktionsvariation — när vi mäter allt från löneskillnader till psykisk ohälsa bland unga. Vi bryter redan upp denna statistik på kön, och statistiken har varit till stor hjälp i arbetet för jämställdhet.

Anonyma jobbansökningar handlar om att namnet stryks från jobbansökningar, för att garantera att den sökande bedöms utifrån kompetens och inget annat. Många universitet använder redan denna metod vid bedömning av tentor.

I vårt Umeå så ska ditt namn eller hudfärg aldrig begränsa din möjlighet att få ett jobb.

Vi vill:

  • ha en jämlik arbetsmarknad med bättre matchning, där människor inte diskrimineras utan får jobb utifrån sin kompetens.
  • att kommunens förvaltningar och bolag ska återspegla den mångfald vi har i Umeå.
  • arbeta för att Umeå kommun samt kommunalt ägda bolag har anonymiserade jobbansökningar i sina rekryteringar.

Relaterade nyheter

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Uppsala län, 22 maj 2024

EU:s jordbruksstöd måste sikta på hållbarhet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter