Politik som gör 
skillnad i Umeå

Ett levande Umeå med naturen runt hörnet

Vi i Miljöpartiet vill ha ett levande Umeå, med fler caféer, uteserveringar, handel och marknader. Vi vill prioritera hållbara färdsätt, och på så sätt bygga en stad fri från hälsoskadlig luft och buller, där barn och unga fritt kan röra sig till fots eller med cykel, utan att hamna i tung trafik. Där biltrafiken reduceras i centrala Umeå och vi ger mer plats för människan!

Björkarnas stad ska vara en naturskön plats, med fågelsång, nära naturupplevelser och vackra gångstråk. En snabb befolkningstillväxt ska aldrig vara ett självändamål. Politiken bör fokusera på att Umeå ska växa rätt, snarare än växa fort.

Aktuellt i Umeå

Umeå, 10 augusti 2022

Engagera dig i Gröna studenter

Umeå, 10 augusti 2022

Med naturen runt hörnet

Umeå, 18 juli 2022

Psykisk hälsa för barn och unga

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Aktuellt i Sverige

MP vill att staten får ner hushållens energikostnader

MP vill stärka allemansrätten och strandskyddet

Miljöpartiet får 4,8 i ny mätning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Nyckelpersoner

Nils Larsen

Gruppledare Miljöpartiet de gröna i Umeå

Kommunfullmäktige Umeå

Elin Söderberg

Riksdagskandidat

Nils Larsen

Gruppledare Miljöpartiet de gröna i Umeå