Umeå måste minska utsläppen

Nils Seye Larsen (MP), Gruppledare för Miljöpartiet de gröna i Umeå, har skrivit en debattartikel i Västerbottenskuriren om att Umeå måste växla upp rejält i sitt arbete för att minska klimatutsläppen. Det är ett svar på tidigare inlägg från klimatrörelsen som har helt rätt i deras krav att vi partier ska kunna redovisa hur vi i närtid kan minska Umeås utsläpp radikalt redan 2023 och framåt.

Han listar vilka prioriteringar vi behöver göra, bland annat:

  • Transportfrågan. Elektrifieringen av fordon, förbättrad kollektivtrafik, separerade gång- och cykelleder i kombination med begränsad biltrafik.
  • Införa kommunalt samordnad varudistribution. I andra kommuner där det genomförts har kommunens tunga transporter minskat med 40–75%.
  • Minska flygresandet med ny resepolicy som gäller för hela kommunkoncernen. Digitalt först, sedan tåg. Flygresor må ibland vara nödvändiga men här behöver kommunen vara mer restriktiv.
  • Energieffektivisering av våra fastigheter. Detta för såväl minskad elförbrukning som minskat behov av fjärrvärme.
  • Kraftigt minska utsläppen genom hela byggprocessen. Prioritera exploatering på öppna ytor och även påbyggnad på befintliga hus, samtidigt som vi undviker exploatering i områden med fullvuxen skog.
  • Kraftigt öka produktionen av förnybar el. Kraftnätet i Umeå har rustats upp och renoveringen av hamnen kan möjliggöra för havsbaserad vind. Många fastigheter i Umeå har tak i solläge där solceller i kombination med energieffektivisering kan få en stor effekt.
  • Hållbar konsumtion. Här måste vi kraftigt öka återbruket och minska mängden avfall. Här behövs även fler alternativ och koncept för att låna, laga och dela.

Läs hela debattartikeln här.

Relaterade nyheter

Uppsala län, 28 september 2023

Tågkaoset är ett enormt misslyckande

Uppsala län, 22 september 2023

Lyhörd och öppen organisation främjar ständiga förbättringar

Örebro län, 15 september 2023

Camilla Hansén: Politikervardag, och demokratifest

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter