Våra frågor A-Ö i Umeå

Ett levande Umeå med naturen runt hörnet

Vi i Miljöpartiet vill ha ett levande Umeå, med fler caféer, uteserveringar, handel och marknader. Vi vill prioritera hållbara färdsätt, och på så sätt bygga en stad fri från hälsoskadlig luft och buller, där barn och unga fritt kan röra sig till fots eller med cykel, utan att hamna i tung trafik. Där biltrafiken reduceras i centrala Umeå och vi ger mer plats för människan!

Valmanifest Miljöpartiet Umeå 2022

Nedan under A-Ö kan du läsa mer om våra prioriterade områden.