Upplands-Bro

Lyssna

Miljöpartiet i Upplands-Bro har en vision om ett hållbart samhälle utifrån både ett mänskligt och miljömässigt perspektiv. Vår politik innebär att tänka och handla långsiktigt. Kommande generationer ska kunna leva på vår jord och förverkliga sina livsprojekt. Vi vill ha ett Upplands-Bro som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart.

Våra prioriteringar

De små barnen.

Under de tidiga barnaåren grundläggs mycket i en människas liv. De resurser som satsas på förskolebarnen är goda investeringar för både individ och samhället i stort.

Demokrati.

Medborgardialogen är en viktig pusselbit i demokratin på lokalnivå. Vi vill stärka kommuninvånarnas möjligheter till att påverka politiken genom medborgarpaneler, rådslag och folkomröstningar.

Kollektivtrafik.

Tillsammans med landstinget ska vi driva på för att utveckla buss- och tågtrafiken i kommunen. Tätare turer, nya linjer och flexiblare byten av trafikslag är exempel på hur trafiken kan utvecklas.

Miljöpartiet de gröna Upplands-Bro

Kontakt