Upplands-Bro

Miljöpartiet i Upplands-Bro har en vision om ett hållbart samhälle utifrån både ett mänskligt och miljömässigt perspektiv. Vår politik innebär att tänka och handla långsiktigt. Kommande generationer ska kunna leva på vår jord och förverkliga sina livsprojekt. Vi vill ha ett Upplands-Bro som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart.

 

Klicka på bilden nedan för att komma till vårt Handlingsprogram 2018-2022!

Våra prioriteringar

Demokrati.

Medborgardialogen är en viktig pusselbit i demokratin på lokalnivå. Vi vill stärka kommuninvånarnas möjligheter till att påverka politiken genom medborgarpaneler, rådslag och folkomröstningar.

Kollektivtrafik.

Tillsammans med landstinget ska vi driva på för att utveckla buss- och tågtrafiken i kommunen. Tätare turer, nya linjer och kabinbanor är exempel på hur trafiken kan utvecklas. Självklart ska Upplands-Bro tillhandahålla laddningsställen för elfordon samt öka tillgängligheten på biogas. Det ska vara bekvämt och effektivt att åka kollektivt, inte minst vid byte av trafikslag. Vi vill ha elbilspool för medborgare.

Miljöpartiet Upplands-Bro

Kontakt