Cykelstaden Väsby

Cykelstaden Väsby ska utvecklas.

Vi vill bygga fler breda separerade cykelvägar där både pendelcyklister och gående får plats.

Cykelvägarna ska underhållas och skötas så att de smidigt kan användas året om. Vårt mål är ett sammanhängande cykelvägnät. Vi vill se ett cykelcentrum vid stationen med skyddad och säker cykelparkering och plats för cykelservice samt ett utbyggt system för lånecyklar över kommungränserna.

Alla barn ska tryggt kunna cykla eller gå till skolan. Breda säkra cykelvägar till badplatser, sportanläggningar och andra platser för fritidsaktiviteter ska vara särskilt prioriterade. Säker cykelparkering som ger möjlighet att låsa fast ramen ska vara standard. Tak över cykelparkeringen likt dem vid stationen ska vara finnas vid målpunkter där cyklar parkeras under längre tid.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: