Nyheter i Upplands Väsby

Stoppa diskrimineringen av elever

Maria Tuvesson Gruppledare för Miljöpartiet i Upplands Väsby vill att eleverna ska tillbaka till Väsby Nya Gymnasium.

Politiskt beslut

Bakgrunden till flytten är ett politiskt beslut i Kommunfullmäktige där nuvarande styre M, L, KD, C och lokala partiet Väsbys Bästa vill ge uppdrag att skapa en attraktiv skola. Uppdraget till tjänstepersonerna i Flerårsplan med budget:

”Öka attraktionskraften för Väsby Nya Gymnasium (UBN) Väsby Nya Gymnasium ska vara ett attraktivt gymnasiealternativ för ambitiösa och studiemotiverade Väsbybor. Detta kräver att gymnasiets storlek och inriktning anpassas och fokuserar på teoretiska utbildningar med hög kvalitet och stärkt idrottsprofil. Språkintroduktionen flyttas från Messingen.”

Det finns ingen analys och skolans lärare och pedagogiska ledare har protesterat mot beslutet.

Temporära baracker

De nyanlända eleverna på SPI har placerats i temporära baracker, gamla kontor som kommunen har spenderat skattemedel för att göra om till klassrum. Tidigare gick de i gymnasielokalerna som de nu har inom synhåll. På gymnasiet finns tomma klassrum och klassrum har byggts om till kontor.

De ser sin gamla skola från klassrumsfönstren, går förbi till Väsbyskolan där de har kemi och biologi. Idrotta får de göra i Vilundahallen.

SPI och yrkesprogrammet Hotell- och turism gav examen

Skolan har prisats/certifierats för sitt mycket goda arbete med de nyanlända eleverna som med yrkesprogrammet tagit examen på några år. Vi vill att det goda arbetet fortsätter.

 

Alla nyheter i Upplands Väsby

Upplands Väsby, 17 juni 2022

MP Väsby presenterar 111 punkter för en hållbar framtid

Upplands Väsby, 28 mars 2022

Gatuvåld, dödsskjutningar & gängkriminalitet – hur vänder vi utvecklingen?

Upplands Väsby, 27 oktober 2021

300 – 500 MILJONER PÅ VÄSBY ENTRÉ ISTÄLLET FÖR PÅ SKOLA OCH ÄLDREOMSORG?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.