300 – 500 MILJONER PÅ VÄSBY ENTRÉ ISTÄLLET FÖR PÅ SKOLA OCH ÄLDREOMSORG?

300 – 500 MILJONER PÅ VÄSBY ENTRÉ ISTÄLLET FÖR PÅ SKOLA OCH ÄLDREOMSORG?

På måndag väntas Kommunstyrelsen besluta om inriktningen av Väsby entré – det nya området vid stationen.


Miljöpartiet vill att stationsområdet ska omvandlas till trivsamma bostadskvarter. Vi ser behovet av bostäder i Väsby och vill att de ska byggas centralt. Vi vill att de som flyttar in ska ges tjänster som gör vardagen enkel och att området byggs klimatsmart med mycket grönska och plats för människor att mötas. Resecentrum ska förbättras för alla Väsbybor.

När de ekonomiska kalkylerna för projektet presenteras för oss ser vi att den tänkta designen av broar och bussterminal fördyrar projektet. Vi ser också att en ineffektiv samordning av parkering tvingar fram dyr parkering istället för att använda tänkta parkeringar dygnet runt.

Sammanlagt bedömer vi att risken är stor att kalkylen försämras med 3-500 miljoner kronor. För att minska dessa risker behöver design och parkering ändras.

Välkommen att delta i vårt arbete för att försöka påverka detta projekt i en annan riktning:  www.mp.se/bli-medlem

Relaterade nyheter

Örebro län, 23 september 2022

SVT Örebro: Att MP åker ur regionen kommer leda till mindre skarpa förslag för kollektivtrafiken

Halland, 18 september 2022

Miljöpartiet i Halland

Örebro län, 16 september 2022

Camilla Hansén: Helhetsgreppet om klimatkrisen, säkerhetspolitiken och beredskapen saknades i valrörelsen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter