Nej till 500-750 bostäder vid Kairo,Sättra och Båtbyggartorp

Styret vill bygga hundratals dyra villor i naturen och samtidigt skära ner på äldreomsorgen. Tänk om!

Bygg inte här!

Prioritera rätt

De styrande politikerna i Väsby har bestämt att 10-20 miljoner ska användas för att ta fram en plan för 500-750 bostäder vid Kairo och Sättra. Samtidigt gör de stora nedskärningar i äldreomsorgen. MP vill prioritera äldreomsorgen framför orealistiska husdrömmar.

Respektera folkomröstningen - Nej till Nya Väsby sjöstad

Väsbyborna röstade nej till Väsby sjöstad 2014. Alliansen har haft dessa orealistiska idéer förut och då kostade det oss skattebetalare många miljoner i planeringskostnader helt i onödan. MP vill att styret ska respektera folkomröstningen och avbryta planeringen.

Förstör inte värdefull natur
De styrande politikerna väljer att förstöra vacker natur och utmana strandskyddet. Naturen är en viktig plats för återhämtning och måste skyddas, inte förstöras. MP vill istället göra området till ett naturreservat.

Smidigt boende centralt istället för dyra villor
Tomtpriserna i Nya Väsby Sjöstad skulle bli mycket höga och ge ett socialt segregerat område dit få har råd att flytta. MP vill istället bygga bostäder som fler har råd att flytta till.

Nej till mer trafik genom bostadsområden
De som flyttar till Nya Väsby Sjöstad måste ta sig till skolor, mataffärer, stationen och jobb. Det kommer att ge en stor trafikökning genom Eds allé och Runby. MP vill istället bygga bostäder nära tåg och bussar.

Vill du också säga ifrån?
Väsbyborna röstade nej till Väsby sjöstad 2014. Alliansen har haft dessa orealistiska idéer förut och då kostade det oss skattebetalare många miljoner i planeringskostnader helt i onödan. MP vill att styret ska respektera folkomröstningen och avbryta planeringen.

Mejla politikerna i styret (M, KD, C, L, VB).
Mejladresser till kommunstyrelsen finns här
 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: