Vi vill se fler bussar och tåg till Väsby

I Väsby blir vi fler men bussarna blir färre – helt oacceptabla prioriteringar av alliansen

Vi ser tyvärr en nedåtgående trend gällande antalet på och avstigande vid Väsby station, trots att vi blir fler Väsbybor. Många flyttar till Upplands Väsby vilket ställer karv på ökad busstrafik. Finns inte bussarna på plats så riskerar resenärer att bli fast i bilen. Busstrafiken är inte tillbaka till nivån innan alliansens nedskärningar 2015/2016 vilket vi tycker är helt oacceptabelt. Väsby behöver tät busstrafik till tågen. Enbart halvtimmes trafik är för många invånare inte ett attraktivt erbjudande. Valet blir bilen med följden längre köer, större mängder utsläpp och mer buller.

Väsbys stora arbetsplatsområden måste få fler bussar

Bredden/Infra City har 3000 arbetsplatser och på Löwenströmska jobbar ca 800 personer. Till dessa arbetsplatsområden måste vi få bättre bussar och bättre passning till de arbetstider som gäller på sjukhuset.

Fler tåg ska stanna i Rotebro

Den s.k. skip-stop-trafiken har inneburit både för- och nackdelar för resenärer till och från Upplands Väsby. För dem som ofta reser via Rotebro station har det inneburit nackdelar att antalet tåg i vardera riktningen begränsats till 4 tåg i timmen mot tidigare 6 till 8. Samtidigt har många resenärer via Upplands Väsby station upplevt en klar förbättring när restiden till och från centrala Stockholm minskat. Det naturliga sättet att lösa detta bör vara att snarast fullfölja de planer som fanns  inför Citybanans tillkomst, att öka antalet tåg på linjen från 8 till 12 i timmen i vardera riktningen, åtminstone i högtrafiktid. Miljöpartiet i Väsby ställer sig frågande till varför inte dessa planer redan har blivit verklighet. Att kunna öka antalet tåg var ju huvudmotivet till den mångmiljardinvestering som gjorts i Citybanan.

Nu kräver vi från Miljöpartiet fler bussar och tåg  – Väsbyborna kan inte vänta

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: