Mötestider hösten 2021

Under rådande pandemi fortsätter vi att träffas digitalt, länk till mötet skickas ut med kallelsen. Vi träffas kl. 18.00 på torsdagar om inget annat anges. Kommunal grupp har fokus på aktuella kommunala frågor, alla förtroendevalda bör delta. Även övriga medlemmar är välkomna och kan få inbjudan vid anmälan. Medlemsmötena har varierande program ( se inbjudan) Välkommen! Ändringar kan ske. Kolla alltid kalendern längre ned på hemsidan för aktuell information!

Hösten 2021

Medlemsmöten

Höstens första möte kommer att hållas utomhus i september. Vi planerar för en vandring i ett av de naturområden som vi föreslår ska bli naturreservat. 

Kommunala gruppen 

Kommunala gruppen hålls samma dag som Kommunstyrelsens beredningsmöten.

26 aug.

23 september

21 oktober

18 november

Styrelsemöten

7 september

7 oktober

8 november

10 januari 2022

7 februari 2022

 

 

 

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: