Barn

Utelek i små grupper och en giftfri fin inomhusmiljö.


–   Upprustning av våra skol- och förskolelokaler samt byggandet av en ny Breddenskola. Vi vill  ge elever och personal en förbättrad arbetsmiljö. Modernare lärmiljöer ger bättre förutsättningar att inhämta och utveckla kunskaper, förmågor och värden. Vi ser att särskilt Breddenskolan är i behov av nya lokaler. Vi vill se ett fortsatt arbete för energieffektivisering och program för giftfri skolmiljö ska fullföljas.

– Giftfria miljöer för Väsbys barn Samtliga förskolor och skolor ska kemikaliesäkras. Barnens miljöer ska säkras från farliga kemikalier som kan påverka deras hälsa. Ett systematiskt arbete ska ske på samtliga kommunens förskolor och skolor.

–   Mindre barngrupper i förskolan. Mindre barngrupper är särskilt viktigt för små barn och för barn med särskilda behov. Gruppstorleken påverkar förskolans kvalitet, barnens trygghet och utveckling. Vårt mål är att kunna ta ett första steg och minska barngrupperna med i genomsnitt ett barn under nästa mandatperiod.

–  Fler friluftsförskolor, satsning på utomhuspedagogik. Genom att vistas ute ökar känslan för naturen och förståelsen för hållbar utveckling. Lägger man grunden för goda friluftserfarenheter ökar chansen att som vuxen ägnar sig åt natur- och friluftsliv, vilket gynnar folkhälsan. Upplands Väsbys Naturskola ska fortsätta utveckla sin roll kring att stimulera förskolor och skolors utomhuspedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Nyheter på Barn

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter