Budget

Tänk om Väsby väljer en annan väg.
Denna budget görs under pågående coronakris som redan ritar om kartan för samhällsutvecklingen. Samtidigt pågår ett ännu större hot mot människor och natur: de globala klimat- och miljökriserna. För att möta dessa kriser är det dags att tänka om. Det är dags att fokusera på det som är verkligt viktigt för människors och jordens hälsa.

Coronakrisen har visat att hälsa, vård och omsorg är centralt i ett civiliserat samhälle. Stora brister i dagens system har blivit tydliga. Vi ser också hur det ohållbara utnyttjandet av jorden och dess begränsade resurser har lett till allvarliga skador på miljö och klimat. Vår överlevnad som mänsklighet är hotad när vi skadar eller helt slår ut ekosystem som ger oss mat och vatten. Vi håller på att såga av den gren vi sitter på.
Tänk om vi istället bygger det hållbara samhälle vi tror på tillsammans. Tänk om du som är ung får gå i en bättre skola, med godare mat och fler vuxna på plats. Tänk om du som är mitt i livet får koppla av i ostörd natur, enkelt kan cykla till jobbet och låna bil eller verktyg när du behöver det. Tänk om du som är äldre får Sveriges bästa omsorg där personalen har trygga anställningar.
Tänk om Väsby leder klimatomställningen och blir en förebild bland svenska kommuner.
Tänk om Väsby väljer en annan väg.

Läs vår budget här.

Nyheter på Budget

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter