Cykel

Cykelstaden Väsby ska utvecklas.


Vi vill bygga fler breda separerade cykelvägar där både pendelcyklister och gående får plats.

Cykelvägarna ska underhållas och skötas så att de smidigt kan användas året om. Vårt mål är ett sammanhängande cykelvägnät. Vi vill se ett cykelcentrum vid stationen med skyddad och säker cykelparkering och plats för cykelservice samt ett utbyggt system för lånecyklar över kommungränserna.

Alla barn ska tryggt kunna cykla eller gå till skolan. Breda säkra cykelvägar till badplatser, sportanläggningar och andra platser för fritidsaktiviteter ska vara särskilt prioriterade. Säker cykelparkering som ger möjlighet att låsa fast ramen ska vara standard. Tak över cykelparkeringen likt dem vid stationen ska vara finnas vid målpunkter där cyklar parkeras under längre tid.

Nyheter på Cykel

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter