Klimat och energi

Klimat och energi

Vi vill att Väsby ställer om och satsar på klimatsmarta lösningar som solceller, trähus, elbilar, cyklar, grön industri, reparationer och tjänster. Klimatomställningen ska drivas av innovationslust, ny teknik, målinriktad upphandling och nya goda vanor. Sverige kan gå före i världen och Väsby kan gå före i Sverige.
Vi vill vidareutveckla kommunens klimatstrategi samt införa en koldioxidbudget som omfattar kommunens alla nämnder. Resurserna för miljöledarskap behöver ökas. Det behöver utredas hur våra bostäder kan bli mer klimatsmarta och investeringar i det syftet behöver göras även i kommunens egna fastigheter.

Miljöpartiet vill

Världen hettas upp allt snabbare. Med ett hetare klimat kommer torka, översvämningar, matbrist och extremväder att bli vanligare. Sverige har globalt sett mycket stora klimatutsläpp per person. I Väsby har vi de senaste åren upplevt kraftfulla stormar som orsakat nedfallna träd, strömavbrott och trafikstörningar. Vi har även haft perioder med låga vattennivåer, bevattningsförbud och stor brandrisk. Extrema vädersituationer är kostsamma för både samhället och individen.
Miljö- och klimatarbetet i Väsby går för långsamt. Vi har stora energislukande fastigheter, använder fossila bränslen, slänger fullt fungerande saker och stora mängder mat. Väsby är sämst i länet på att källsortera.
Ett stabilt klimat är avgörande för alla på jorden. Väsby behöver som resten av världen ta större ansvar i arbetet för att minska påverkan på klimatet.
Kommunen har inte lyckats genomföra nödvändiga energiåtgärder och vi ser en ökning av energiåtgången trots målsättningen om årlig minskning. Senast miljörankingen genomfördes föll Väsby ytterligare några placeringar till plats 29.
Tänk om vi ändrar på det. 

Klimat
Vi vill att Väsby ställer om och satsar på klimatsmarta lösningar som solceller, trähus, elbilar, cyklar, grön industri, reparationer och tjänster. Klimatomställningen ska drivas av innovationslust, ny teknik, målinriktad upphandling och nya goda vanor. Sverige kan gå före i världen och Väsby kan gå före i Sverige.
Vi vill vidareutveckla kommunens klimatstrategi samt införa en koldioxidbudget som omfattar kommunens alla nämnder. Resurserna för miljöledarskap behöver ökas. Det behöver utredas hur våra bostäder kan bli mer klimatsmarta och investeringar i det syftet behöver göras även i kommunens egna fastigheter.

Cirkulär ekonomi
Vi vill att vår konsumtion av allt från bilar till kläder minskar till nivåer som är långsiktigt hållbara. Vi vill arbeta för lösningar som gör det möjligt att i större utsträckning dela på bilar, verktyg och redskap man bara behöver ibland.  Vi vill skapa en återvinningsgalleria där Väsbyborna kan lämna in saker de inte längre behöver, så att de kan repareras och säljas igen. Väsby behöver göra det lättare att sortera sitt avfall och återbruka i större utsträckning.

Mat
Vi vill att maten som kommunen serverar till våra barn, unga och äldre blir klimatsmart. Det behövs ambitiösa mål som ger mer ekologisk, vegetarisk och närproducerad mat samt mindre matsvinn. För att öka andelen mat som lagas på plats behöver vi investera i två tillagningskök: ett på Grimstaskolan och ett på Runbyskolan.

Nyheter på Klimat och energi

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter