Klimatsmart mat

Vår vision är att Väsbys kockar serverar klimatsmart och hälsosam mat. Det är avgörande för framtiden. Vi behöver jobba smartare inom våra ekonomiska och ekologiska ramar.

Målsättningen är ökad andel ekologisk, vegetarisk och närproducerad mat till våra våra barn och gamla.
  • Fler kockar och tillagningskök Vi måste anställa kompetenta kockar för att alla barn unga och äldre ska få god, vacker och hälsosam mat. Genom god mat lagad på plats minskar vi svinnet och använder pengarna till bättre kvalitet.  Vi vill se minst tre nya tillagningskök de närmsta åren; på Grimsta skola, Runby skola och på en förskola i centrala Väsby.
  • Mer ekologisk, vegetarisk och närproducerad mat För att minska gifterna, utsläppen och transporterna från vår mat så vill vi öka mängden ekologisk, vegetarisk och närproducerad mat på tallriken. Vi vill se en årlig ökning med fem procent de kommande fem åren. För att  öka förståelsen vill vi arbeta med pedagogiska odlingar. Vi vill att en del av Väsbys rotfrukter odlas i Väsby eller vår närhet. Barnen i  skolorna ska får delta och följa maten från jord till bord.
  • Minska svinnet och höj kvaliteten Genom att laga maten på plats i tillagningskök minskar mängden mat vi slänger. Istället för att slänga mat för stora summor vill vi använda pengarna till inköp av bättre kvalitet.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: