Miljöpartiets vallöften håller

Miljöpartiet i Upplands Väsby kommer att klara att genomföra de allra flesta av de vallöften som gavs inför 2014 års kommunalval

Inför valet 2014 upprättade Miljöpartiet liksom andra partier ett kommunalpolitiskt handlingsprogram inför den kommande mandatperioden. Förutom det mer fullständiga programmet marknadsförde Miljöpatiet på olika sätt ett antal särskilda vallöften som vi lade särskilt stor vikt vid. Ett vallöfte betyder en programpunkt som vi kommer att lägga särskilt stor vikt vid att söka genomföra om partiet kommer i ett läge efter valet att det är möjligt att genomföra hela eller delar av partiets politik. Det kräver normalt att partiet får ett stöd från väljarna som ger mandat i kommunfullmäktige och dessutom en parlamentarisk situation där partiet kan medverka i en styrande majoritet i kommunen. Miljöpartiet klarade bådadera. Vi fkck tio procent av rösterna i kommunalvalet och fem mandat i kommunfullmäktige. Och vi kunde bilda en majoritet tillsammans med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och det nybildade partiet Väsbys Bästa.

Den nya majoritetens första åtgärd var att förhandla sig samman till en gemensam politisk plattform efter vilken vi ville regera kommunen. Läs mer om den nya majoriteten och om plattformen här. Den andra åtgärden var att gemensamt besätta majoriteten av alla nämnd- och styrelseuppdrag i kommunen, inklusive alla ordförandeposter, för att gemensamt kunna regera kommunen. Därefter kunde vi sätta igång och genomföra vårt gemensamma program

Miljöpartiet kunde tack vare stöd från många väljare få gehör för de allra flesta av våra politiska proriteringar i majoritetens gemensamma plattformen. I den här artikeln ska vi följa upp hur det har gått med dessa prioriterade programpunkter - populärt kallat "vallöften".Många tror att detta ska gå nästan från den ena dagen till den andra och blir besvikna över att inte det mesta är genomfört efter bara ett år.Normalt tar det dock längre tid eftersom den kommunala demokratiska processen är ganska långsam. Alla våra vallöften ska därför ses som löften för den aktuella mandatperioden.

När nu knappt tre år av perioden har fått kan vi konstatera på att de flesta av MP Väsbys vallöften från 2014 har eller är på väg att infrias under mandatperioden, helt eller delvis. Vi kommer att med början sommaren 2017 successivt i den här artikeln berätta hur det har gått eller är på väg att gå med olika vallöften. Dessa kommer successivt att läggas till med en kort beskivning för det aktuella löftet och en länk till en fördjupande artikel.

Underlätta för cykling

Att underlätta för gång-, cykel- och kollektivtrafik är nödvändigt för att skapa mänskliga stadsmiljöer och kunna klara de globala miljömålen. Under den gångna mandatperioden har ett flertal nya cykelvägar byggts eller upprustats i kommunen, bland annat längs Smedvyvägen, Valhallavägen och under 2018 för Runsavägen. En fördjupad redovisning kan du läsa här.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: