Trålare tömmer Östersjön på sill och strömming

Debattartikel på UNT Debatt 16 mars 2023

Forskare har kallat politikens hantering av sillen och strömmingen för ett “utrotningsexperiment”. Längs hela Sveriges kustlinje och långt in i våra skärgårdar tömmer just nu industritrålare Östersjön på sill och strömming. Fiskare längs Roslagskusten, såväl som forskare, miljöorganisationer och kommuner, larmar om situationen. Trots larmrapporterna kommer det industriella trålfisket istället att tillåtas öka ytterligare under 2023 i Östersjön. Ansvarig minister, landsbygdsminister Peter Kullgren (KD), duckar och skyller på EU.

Miljöpartiet har i åratal tryckt på för att minska fisketrycket och förbjuda industritrålarna. Men trots alla varningar från forskarna och nödrop från kustfiskarna fortsätter regeringen med skygglapparna på. Den biologiska mångfalden är allvarligt hotad av industritrålarnas överfiske samtidigt som Upplandskustens småskaliga fiskare riskerar att försvinna om inte trålgränsen flyttas ut maximalt och det industriella fisket avvecklas.
Nu är det en kamp mot klockan om fiskbestånden ska räddas. Havet är redan under extrem press orsakad av klimatförändringarna, miljögifter och övergödning, och överfisket spelar en helt central roll. Torsken har kollapsat, ålen är snart utrotad och minskningen av strömming uppgår till 80 procent på bara 30 år.

Regeringen verkar tro att de kan förhandla med verkligheten, att fiskbestånden ska anpassa sig efter urvattnade politiska kompromisser. Men ska Östersjön, strömmingen och kustfisket räddas krävs konkreta åtgärder nu!

Miljöpartiet kräver därför av regeringen:
1. Minska sill- och strömmingskvoterna för hela Östersjön. Fisk struntar i nationsgränser, därför måste fisketrycket minska även utanför Sveriges gräns.
2. Flytta ut trålgränsen längs hela ostkusten. Ett totalt stopp för trålfiske nära kusterna är det som krävs för att skydda bestånden och vända utvecklingen – inte ett experiment i några få områden som regeringen vill.
3. Återinför förbudet mot industrifiske. Industriellt fiske var tidigare förbjudet i Östersjön, för att bestånden var i för dåligt skick, detta måste omgående återinföras.
4.Stoppa slakten av havsmiljöarbetet. Regeringens nedskärningar av havsmiljöarbetet och miljöövervakningen måste stoppas. Miljöpartiet vill istället se kraftfullt ökade satsningar.
5. Inrätta en havsmiljölag och lägg fram övriga förslag för havsmiljön från miljömålsberedningens betänkande Havet och människan. Trots att alla riksdagspartier varit eniga har regeringen inte aviserat några planer på inrättandet av en havsmiljölag.

Haven och de marina arterna kommer inte att återhämta sig om inte omfattande åtgärder vidtas omgående. Regeringen har nu alla möjligheter att förhindra industrifiske på svenska vatten och agera för bredare åtgärder som ordförandeland i EU istället för att skylla ifrån sig.

Emma Nohrén (MP), riksdagsledamot och ordförande i miljö- och jordbruksutskottet
Jenny Lundström, gruppledare (MP) Tierps kommun och regionråd
Malin Aldal, ordförande (MP) Östhammars kommun

Relaterade nyheter

Uppsala län, 27 mars 2014

Maten stod i centrum på EU-valdebatt i Uppsala

Uppsala län, 27 mars 2014

EU-parlamentariker debatterar hur maten ska produceras

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter