Våra förtroendevalda

Våra förtroendevalda

 

REGIONRÅD

Hans Wennberg

REGIONSTYRELSEN

Annika Forssell, ledamot
Hans Wennberg, ersättare

REGIONFULLMÄKTIGE

Malena Ranch
Fredrik Leijerstam
Jenny Lundström
Hans Wennberg
Annika Forssell, ers.
Mattias Ekberg, ers.
Mårten Fjällström, ers.
Emin Maskan, ers.
 

FASTIGHETS- OCH SERVICENÄMNDEN

1 ersättare – Oskar Reimer, Uppsala

GAMLA UPPSALABUSS AB (GUB)
1 vice ordförande – Niclas Malmberg, Uppsala

KOSTNÄMNDEN
1 ersättare – Annika Forssell, Enköping

KULTURNÄMNDEN
1 ersättare – Hans Wennberg, Älvkarleby

TRAFIK OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN (samt MÄLAB)
1 vice ordförande samt ersättare i MÄLAB – Jenny Lundström, Tierp
1 ersättare – Erik Apel, Uppsala

PATIENTNÄMNDEN
1 ersättare Mattias Ekberg

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
1 ledamot – Annika Forssell, Enköping

SJUKHUSSTYRELSEN
1 ledamot – Fredrik Leijerstam, Uppsala
1 ersättare – Mårten Fjällström, Uppsala

MEDICINHISTORISKA MUSÉET
1 ersättare – Finn Hedman, Uppsala

SAMVERKANSNÄMNDEN
1 ersättare – Fredrik Leijerstam, Uppsala

VÅRDSTYRELSEN
1 ordförande – Malena Ranch, Uppsala
1 ersättare – Susanna Tuvemo Johnson, Uppsala

MÄLARDALSRÅDET
1 ledamot – Hans Wennberg, Älvkarleby
1 ersättare – Fredrik Leijerstam, Uppsala
1 ersättare – Charles Pylad, Uppsala

BEREDNINGEN FÖR DEMOKRATI, JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION
2 ledamöter – Rolf Samuelsson, Knivsta och Amanda Källmark, Uppsala

MUSIK I UPPLAND
1 ersättare – Gunnel Bergman, Enköping

UPPLANDSSTIFTELSEN
Ordförande – Jenny Lundström, Tierp
Ersättare – Joel Lindh, Heby
 

 

Relaterade nyheter

Kronobergs län, 19 maj 2022

Respekt för naturens mångfald – ett program för biologisk mångfald i Kronobergs län

Uppsala län, 16 maj 2022

Miljöpartiets förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur

Örebro län, 10 maj 2022

NA debatt Tygla konsumtionen och bygg det nya gröna folkhemmet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter