Våra förtroendevalda

Våra förtroendevalda

REGIONRÅD
Jenny Lundström
Hans Wennberg

REGIONSTYRELSEN
Hans Wennberg, ledamot
Tove Ljungberg Haasum, ersättare

REGIONFULLMÄKTIGE
Mellersta valkretsen:
Hans Wennberg
Jenny Lundström
Mårten Fjällström
Tove Ljungberg Haasum
Niclas Malmberg, ers
Annika Forssell, ers
Emin Maskan, ers
Saga Karlsson, ers

Södra valkretsen:
Gunnel Bergman
Ulrika Lundblad, ers
Oskar Reimer, ers
Åsa Tinnerholm, ers

REVISION
Carl-Åke Elmersjö, revisor

FASTIGHETS- OCH SERVICENÄMNDEN
Oskar Reimer, ledamot

KULTURNÄMNDEN
Gunnel Bergman, ledamot

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN
Hans Wennberg, 2:e vice ordförande

SJUKHUSSTYRELSEN
Mårten Fjällström, ledamot

TRAFIK- OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN
Jenny Lundström, ledamot
Erik Apel, ersättare

VÅRDSTYRELSEN
Annika Forssell, ledamot

FYRSPÅR FÖRHANDLINGSGRUPP
Jenny Lundström, ledamot

GAMLA UPPSALA BUSS AB
Niclas Malmberg, ledamot

HSVO – LOKALA SAMRÅD
Heby – Charles Pylad, ledamot

KOSTNÄMNDEN
Annika Forssell, ersättare

MÄLAB
Jenny Lundström, ersättare

PENSIONÄRSRÅDET
Rolf Samuelsson, ledamot

RÅDET FÖR DELAKTIGHET
Ulrika Lundblad

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
Hans Wennberg, ersättare

STIFTELSEN MUSIK I UPPLAND
Gunnel Bergman, ledamot

UPPLANDSSTIFTELSEN
Jenny Lundström, 2:e vice ordförande
Joel Lindh, ersättare

UPPSALA LÄNSTRAFIK AB OCH PREBUS AB
Niclas Malmberg, ledamot

VILTFÖRVALTNINGSDELEGATIONEN
Rickard Malmström, ersättare

Relaterade nyheter

Stockholmsdistriktet, 3 oktober 2023

Lagändringar krävs för ett mer effektivt arbete mot välfärdsbrottslighet  

Uppsala län, 28 september 2023

Tågkaoset är ett enormt misslyckande

Uppsala län, 22 september 2023

Lyhörd och öppen organisation främjar ständiga förbättringar

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter