Våra förtroendevalda

Våra förtroendevalda

REGIONRÅD
Jenny Lundström
Hans Wennberg

REGIONSTYRELSEN
Jenny Lundström, ledamot
Tove Ljungberg Haasum, ersättare

REGIONFULLMÄKTIGE
Mellersta valkretsen:
Hans Wennberg
Jenny Lundström
Mårten Fjällström
Tove Ljungberg Haasum
Niclas Malmberg, ers
Annika Forssell, ers
Emin Maskan, ers
Julia Falkerby, ers

Södra valkretsen:
Gunnel Bergman
Ulrika Lundblad, ers
Oskar Reimer, ers
Åsa Tinnerholm, ers

REVISION
Carl-Åke Elmersjö, revisor

FASTIGHETS- OCH SERVICENÄMNDEN
Oskar Reimer, ledamot

KULTURNÄMNDEN
Gunnel Bergman, ledamot

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN
Hans Wennberg, ledamot

SJUKHUSSTYRELSEN
Mårten Fjällström, ledamot

TRAFIK- OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN
Jenny Lundström, ordförande
Erik Apel, ersättare

VÅRDSTYRELSEN
Annika Forssell, ledamot

FYRSPÅR FÖRHANDLINGSGRUPP
Jenny Lundström, ledamot

GAMLA UPPSALA BUSS AB
Niclas Malmberg, 1:e vice ordförande

HSVO – LOKALA SAMRÅD
Heby – Mikael Forsberg, ledamot

KOSTNÄMNDEN
Annika Forssell, ersättare

MÄLAB
Jenny Lundström

PATIENTNÄMNDEN
Hans Wennberg, ordförande

PENSIONÄRSRÅDET
Rolf Samuelsson, ledamot

RÅDET FÖR DELAKTIGHET
Hans Wennberg, ordförande

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
Hans Wennberg, ersättare

STIFTELSEN MUSIK I UPPLAND
Gunnel Bergman, ledamot

UPPLANDSSTIFTELSEN
Jenny Lundström, ledamot
Anna Sandström, ersättare

UPPSALA LÄNSTRAFIK AB OCH PREBUS AB
Niclas Malmberg, ledamot

VILTFÖRVALTNINGSDELEGATIONEN
Rickard Malmström, ersättare

Relaterade nyheter

Örebro län, 18 juli 2024

Replik: Varför väljer regeringen bort förskolan?

Örebro län, 15 juli 2024

NA: Partierna splittrade om tjetjenska flyktingar

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter