Våra frågor A-Ö i Uppsala län

Politik

Här hittar du svar på vanliga frågor om vår politik i vår del av landet. Skulle du inte hitta svaret är du välkommen att kontakta oss.

Läs också gärna vårt Regionprogram 2022

 

Motioner

En motion är ett förslag till beslut som skrivs av en eller flera ledamöter och som ställs till regionfullmäktige.

221214: Att ställa krav är att bry sig
221214: Inrätta ett klimat- och miljöpris
221214: Klimatanpassningsplan
221214: Levande bibliotek
221214: Återta kontrollen över tågtrafiken

 

Interpellationer

En interpellation är en skriftlig fråga som kräver ett utförligt svar och ska undertecknas av en enskild ledamot. Den ska ställas till den som är ordförande eller vice ordförande i en nämnd eller en styrelse. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med en motivering.

221214: Rehabiliteringsmedicin / Svar

 

Frågor

En fråga kan ställas av en enskild ledamot till en ordförande eller vice ordförande i en nämnd eller styrelse för att hämta in sakupplysningar.

221124: Tidöavtalet och hälso- och sjukvård för papperslösa
221124: Tidöavtalet och tolkstöd

 

Yrkanden

En enskild ledamot eller flera ledamöter tillsammans kan väcka ärenden i de olika nämnderna.

221124: Avsiktsförklaring Fyra spår Uppsala delen Södra Bergsbrunna – Uppsala C
221124: Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län
221124: Regionplan- och budget: Enhetstaxa/tidstaxa samt blipp-och-res
221124: Regionplan- och budget: Förstärkning arbetet med miljö- och hållbarhetsprogram
221124: Regionplan- och budget: Regionplan- och budget: Möjliggöra Swish-betalning
221124: Regionplan- och budget: Upplandsstiftelsen
221124: Regionplan- och budget: Upptågstrafik i egen regi – utförare inom Mälartåg