Beskedet från MTR om tågtrafiken är oacceptabelt!

Miljöpartiet agerar på regionstyrelsens sammanträde med anledning av tågsituationen och MTR:s avisering om minskad trafik.

Kollektivtrafiken är en nyckelfaktor för den rättvisa omställning som krävs för att klara klimatet och därmed våra framtida levnadsförutsättningar. Men om fler ska kunna resa hållbart måste kollektivtrafiken gå att lita på.

När Mälardalstrafik och MTR tog över lovade de att det mesta skulle vara som vanligt. Men inget är som vanligt för tågresenärerna mellan Uppsala och Gävle och problem föreligger också längs andra linjer.

– Situationen är oacceptabel. Trafiken måste fungera på en av Sveriges mest trafikerade sträckor. Alla ska kunna lita på kollektivtrafiken. Det är dags att ta kontrollen och ta tillbaka Upptåget, säger Hans Wennberg, regionråd och ledamot i regionstyrelsen.

MTR har idag aviserat om vilka avgångar de avser trafikera från och med tidtabellsskiftet från 11 december och fram till 31 mars. MTR låter därmed meddela att de inte tänker fullfölja det avtal som de varit med att teckna.

Sträckan Uppsala-Stockholm plockas enbart enstaka avgångar bort. Upptåget Tierp-Uppsala får 33 procent lägre trafikering vardagar och 41 procent på helger. Uppsala-Sala än mer omfattande med 47 procent färre avgångar. Trafikeringen i hela Mälardalen skärs ner med 22 procent, Uppsala län är alltså ett av de län som drabbas hårdast.

I samband med dagens sammanträde med regionstyrelsen så har Miljöpartiet lagt ett antal yrkanden.

Miljöpartiet vill att Region i Uppsala inom ramen för ägardialogen med Mälartåg verka för åtgärder så att Upptågstrafiken skiljs ut från MTR:s uppdrag och bedrivs av annan part, till exempel i egen regi.

Miljöpartiet menar att det annars blir aktuellt att starta en process för uppsägning av Region Uppsalas avtal med Mälardalstrafik angående Upptågstrafiken.

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter