International Office behövs i Region Uppsala

Det är av största vikt att Region Uppsala tar till vara den kompetens som finns hos individer som kommit till Sverige från andra länder. För att kunna ge en samlad vägledning till dem som genomgått utbildning och fått legitimation i andra länder behövs en hög kompetens kring de olika regleringar som finns. Därför finns behov av ett International Office enligt modell som är framgångsrik i andra regioner så som Region Skåne och Region Östergötland. Nu lämnar Mårten Fjällström (MP), ledamot i regionfullmäktige, in en motion om att Region Uppsala ska inrätta ett International Office.

– International Office arbetar med stödjande insatser för att underlätta för personer med utländsk utbildning i olika yrken där det krävs en svensk legitimation. Det kan handla om att i samarbete med andra aktörer, som lärosäten och myndigheter, arrangera förberedande kurser inför kunskapsprov och kliniska träningsdagar samt att ge råd och stöd till kandidater på vägen mot svensk legitimation och för deras handledare och chefer, säger Mårten Fjällström (MP), ledamot i regionfullmäktige och i Sjukhusstyrelsen.

International Office i Region Skåne har i uppdrag att samla kunskap, samordna och ge verksamheter stöd vid internationella utbyten, rekryteringar, och verksamhetsbesök och vara en brygga mellan Region Skånes verksamheter och den internationella arbetsmarknaden. De arbetar sedan starten 2021 för att underlätta för sjukvårdpersonal som utbildats utomlands i processen att få svensk yrkeslegitimation. Sedan starten 2021 har International Office stöttat 40 sjuksköterskor, 16 läkare och en barnmorska som gjort sin utbildning utanför EU/EES, i processen fram till en svensk yrkeslegitimation. Nästan samtliga av sjuksköterskorna har fått anställning inom Region Skåne direkt efter att de fått sin legitimation i Sverige.

Region Östergötland har också gjort en satsning på International Office för att tillvarata utländsk vårdpersonals kompetens. Enheten ger stöd till samtliga vårdverksamheter genom expertstöd och praktisk stöd i frågor rörande aktiv utlandsrekrytering, kompetensvalidering, språkutbildning, etablering, inklusive anhörigstöd och strategisk rådgivning till regionledningen.

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter