C motsätter sig konkreta åtgärder

Centerpartiets politik riskerar i grunden att försämra den biologiska mångfalden i Uppsala och i Sverige. Kommunalråden svarar C på UNT:s debattsida

Replik till C ”Miljöpartiet har svikit sina väljare” (UNT 25 maj)

Centerpartiet anklagar i sin debattartikel Miljöpartiet för att ha röstat emot C:s motion om att den biologiska mångfalden ska öka vid nybyggnation i Uppsala. Det är inte sant. Motionen besvarades eftersom kommunen redan arbetar med detta. Ett resultat av att Miljöpartiet ställt de kraven genom åren. Vi ska både bevara och öka den biologiska mångfalden. Nybyggnation kan innebära en förlust av växter och djurs livsmiljöer och då måste kompensatoriska åtgärder göras för att öka den biologiska mångfalden på en annan plats. Även detta har miljöpartiet länge drivit, och fått gehör för, i kommunen.

Biologisk mångfald går också som en röd tråd i nya stadsdelar med parker utformade för att skapa livsmiljöer för pollinatörer och andra hotade livsformer.

Att bygga bostäder på höjden minskar utträngningen av biologisk mångfald. Det gör även klimatsmart och resurssparande spårvagn. Men självklart måste artskydd, dricksvatten och kulturvärden säkras om vi ska kunna bygga en språvägsbro över Fyrisån.

Det är glädjande att även Centerpartiet i kommunen, i alla fall på pappret, menar att det är viktigt med biologisk mångfald.

Tråkigt är dock att C när det kommer till konkreta åtgärder för att gynna växter och djur alltför ofta motsätter sig det. Ett exempel är Miljöpartiets och Mittenstyrets förslag om att skydda Gula Stigen som ett naturreservat som kommer upp på nästa veckas fullmäktige. Det har Centerpartiet motsatt sig. Ett annat exempel är att C vill ta bort kommunens mål om att 100 procent av den mat kommunen köper in ska vara ekologisk. Ett mål som är viktigt för att minska spridningen av kemikalier i kommunen och gynna mångfalden inom jordbrukslandskapet.

På riksplanet jobbar Centerpartiet hårt för att minska den biologiska mångfalden. Bland annat genom att försämra strandskyddet och privatisera våra stränder. Stränderna är många växter och djurs barnkammare. Och även viktiga för friluftslivet. Vi oroar oss även för att C i samma anda sätter äganderätt före allemansrätten och ifrågasätter allas vår rätt att vistas i naturen. Partiets ambitioner att minska skyddet av värdefulla skogar, utrota våra rovdjur och gynna det storskaliga kalhyggesbruket är ett annat hot.

Centerpartiets politik riskerar att i grunden försämra den biologiska mångfalden i Uppsala och i Sverige. Centerpartisterna i Uppsala har mycket att jobba om de vill vara något annat än en blå röst mot våra växter och djur. Men vi välkomnar förstås alla initiativ i rätt riktning för ett grönare, hållbarare Uppsala.

Linda Eskilsson, kommunalråd, (MP)

Rickard Malmström, kommunalråd (MP)

Relaterade nyheter

Uppsala, 22 maj 2023

Vi kämpar för naturen !

Uppsala, 15 juni 2022

Vi måste hålla många bollar i luften samtidigt

Uppsala, 22 maj 2022

Stoppa massutrotningen av djur och växter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter