Stoppa massutrotningen av djur och växter

UNT Debatt 22 maj 2022.

Näktergalen sjunger i Hågadalen, aspen leker i Fyrisån. I de uppländska ängsbackarna blommar backsipporna och rådjurskidet reser sig på vingliga ben. Idag är det den internationella dagen för biologisk mångfald. En dag som är till för att hylla artrikedomen men också för att agera väckarklocka för hur vi utarmar mångfalden. Arter utrotas just nu i en rasande hastighet och forskarna talar om den sjätte massutrotningen på jorden.

Igår firade vi Linnés födelsedag med en trädgårdsfest i de Linneanska trädgårdarna i Uppsala. Frågan är vad han som blomsterkung hade tyckt om dagens hot mot växter och djur. Det är ingen slump att en massutrotning av arter sker, det är ett resultat av det enorma systemfel politiska beslut har skapat.

Klimatkrisen och massutrotningen är sammanflätade. Förstörda ekosystem leder till hunger, sjukdom och eskalerande klimatkris. Därför måste vi lika resolut som vi bekämpar klimatförändringarna agera för att stoppa den rekordsnabba utrotningstakten av djur och växter.

I regeringsställning lade Miljöpartiet historiskt stora miljöbudgetar och Sverige har nu världens mest ambitiösa klimatmål. Vi bidrog till att över 1000 naturreservat skyddades, vi satsade på sanering av miljögifter i vattendrag, sjöar och havsbottnar, vi tog initiativ till ett globalt kemikalieavtal, vi satsade på våtmarker. Vi strider, i stark motvind, för att värna vårt unika strandskydd och för en omställning av vårt ohållbara skogsbruk.

I Uppsala har vi den här mandatperioden bland annat fattat beslut om att göra Fjällnora och Gula Stigen till naturreservat och sett till att Blodstensskogen ska införlivas i Hågadalens naturreservat. Vi har skapat livsförutsättningar för hotade insektsarter i Rosendal, sett salamandrar flytta in i nyanlagda dammar i Gränby och fått gehör för att naturområden är lika viktiga att planera för som bostäder i den växande staden. Vi ser helt enkelt att det går att göra betydande skillnad, om vi bara vill och ställer krav.

Och vi behöver göra mycket mer för att stoppa och vända trenden. Vi behöver kriminalisera storskaliga miljöbrott, storsatsa på skydd i hela Sverige men också börja återställa fler förstörda naturområden till friska ekosystem igen.

Utan Miljöpartiet i regering har ambitionerna sänkts rejält. För att inte tala om den slakt av miljö- och klimatbudgeten som högerpartierna ägnar sig åt. NU, mer än någonsin, behövs grön politik som rättar till det stora systemfel som utarmar vår gemensamma planet på liv. Låt oss fira den 22 maj genom att njuta av naturens skönhet samtidigt som vi fortsätter kampen för en stark naturpolitik. Fakta finns, men klockan tickar. Valet är nu.

Rebecka Le Moine, riksdagsledamot och talesperson för biologisk mångfald, MP

Rickard Malmström, kommunalråd i Uppsala, MP

Linda Eskilsson, kommunalråd i Uppsala, MP

Relaterade nyheter

Uppsala, 22 maj 2023

Vi kämpar för naturen !

Uppsala, 21 juni 2022

C motsätter sig konkreta åtgärder

Uppsala, 15 juni 2022

Vi måste hålla många bollar i luften samtidigt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter