Regeringens politik hotar växter och djur

Regeringens politik hotar växter och djur

 

Näktergalen sjunger i Hågadalen, aspen leker i Fyrisån. I de uppländska ängsbackarna blommar backsipporna och i Siggefora busar vargvalparna. Idag är det Internationella dagen för biologisk mångfald. Det är en dag för att packa fikakorgen och ge sig ut och njuta. Men också en dag som är en viktig väckarklocka. Vi förlorar arter i en rasande takt, och forskarna kallar vår tid för det sjätte massutdöendet.

Hotet mot den biologiska mångfalden i Sverige är idag större än på många år. Vi har nu en regering som halverat miljöbudgeten. Vi har en regering som på olika sätt arbetar för att öka takten i artutrotningen. Vi har en regering som i EU motarbetar alla förslag för en bättre naturvårdspolitik.

Miljöpartiet fick i regering igenom en ökad satsning på skydd och skötsel av natur i statsbudgeten. Det ledde bland annat till en kraftig ökning av bildandet av naturreservat.  I Uppland har bland annat Årike Fyris i Uppsala, Gredelby hagar i Knivsta, Svartkärret i Heby och Häcksören i Älvkarleby skyddats. Länets största naturreservat Florarna, i Östhammar och Tierps kommuner, har fått stärkt skydd liksom Billudden i Älvkarleby. Och Upplandsleden har rustats upp och förlängts.

Men den blåbruna regeringen har backat bandet. I årets budget minskar regeringen anslaget för skydd av värdefull natur med 32 procent, över mandatperioden är minskningen 70 procent. Detta trots att Sverige har skrivit under det nya FN-målet att skydda 30 procent av jordens yta som togs i Montréal i höstas.

Regeringen har även nästan halverat anslaget för skötsel av värdefull natur. Ett beslut som slår hårt mot friluftslivet i vårt län. Länsstyrelsernas medel till skötsel och service i våra naturreservat och nationalparker har minskat med 66 procent. Det kommer bland annat att leda till att toaletter och sopkorgar riskerar att försvinna och broar, spänger och skyltar inte kommer att kunna underhållas eller byggas.

En annan konsekvens av regeringens budget är att det blir mindre pengar för att bekämpa invasiva arter. I Uppland innebär det bland annat att jättebalsaminer, vresros och häggmispel riskerar att ta över våra naturområden. Och att minkens framfart på fågelskär och öar ökar.

Även på EU-nivå bromsar regeringen viktiga miljösatsningar. I sommar kommer EU att besluta om en lag gällande restaurering av naturområden i medlemsländerna. Förslaget kommer inte en sekund för tidigt, i dagsläget är cirka 80 procent av medlemsländernas naturområden i dåligt skick.

Därför är det skandalöst att regeringspartierna, med stöd av SD, S och C försökt att blockera hela lagstiftningen, med motiv som att skydda ett skogsbruk som sker genom kalhyggen. Det är enormt kortsiktigt att bromsa och försvaga ett lagförslag som är avgörande för hur väl inte bara Sverige, utan hela EU lyckas försäkra oss mot framtida katastrofer.

I regeringsställning lade Miljöpartiet historiskt stora miljöbudgetar. Vi bidrog till att över 1000 naturreservat skyddades, vi satsade på sanering av miljögifter i vattendrag, sjöar och havsbottnar, vi tog initiativ till ett globalt kemikalieavtal, vi satsade på våtmarker. Vi stred, i stark motvind, för att värna vårt unika strandskydd och för en omställning av vårt ohållbara skogsbruk. Den motvinden är nu ännu hårdare.

Vi vill fira den 22 maj genom att njuta av naturen, inspireras av vyerna och vidderna och våga drömma om en vildare natur. Fakta finns, engagemanget ökar, men klockan tickar. Det som behövs är en starkare, grönare, naturpolitik. Det som behövs är en regering som följer beslut fattade i FN och EU. Det som behövs är en grön regering.

Jacob Risberg (MP), riksdagsledamot Uppsala län

Jenny Lundström (MP), regionråd Uppsala län

Linda Eskilsson (MP), kommunalråd Uppsala kommun

Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker

Relaterade nyheter

Uppsala, 21 juni 2022

C motsätter sig konkreta åtgärder

Uppsala, 15 juni 2022

Vi måste hålla många bollar i luften samtidigt

Uppsala, 22 maj 2022

Stoppa massutrotningen av djur och växter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter