Vadstena

Välkommen till Miljöpartiet i Vadstena!

Vi jobbar för att bidra till hållbara, blocköverskridande beslut, ett positivt politiskt samtalsklimat och gröna lösningar för en bättre framtid - med barnen i åtanke. 

Vi driver politik för att skydda vår natur, vår hälsa och våra barn!
Våra prioriteringar

Miljö och klimat.

Det ska vara lätt att göra rätt! Vår politik för energi och klimat går ut på att underlätta för våra medborgare att återbruka, äta ekologiskt, använda grön el och underlätta för miljövänliga transportsätt.

Vättern.

120 miljoner européer har redan problem med sitt dricksvatten. Vi i MP Vadstena ska göra allt i vår makt, för att motverka att vi blir en av dem. NEJ till Gruva, Gas och JAS! Vi menar att vinsterna både ekologiskt och ekonomiskt ligger i att satsa på turismen i stället.

Landsbygd.

För en god landsbygdsutveckling behöver service i form av exempelvis skola och kollektivtrafik fungera.

Kultur.

Kultur och hälsa hänger ihop för oss. Konstnärliga uttryck är kommunikation och kan stimulera både god psykisk och fysisk hälsa.

Miljöpartiet Vadstena

Kontakt