Kultur

Kultur och hälsa hänger ihop för oss. Konstnärliga uttryck är kommunikation och kan stimulera både god psykisk och fysisk hälsa.

Vi Gröna i Vadstena vill:

 

Arbetsliv

Gynna våra lokala kulturarbetare och entreprenörer

 

 

Tillgänglighet

Uppmuntra att kultur finns för alla och nås av alla i vår kommun

 

 

Mångfald

Odla mångfalden och se till att vi har ett brett kulturliv

 

 

Mat

Möjliggöra ekologisk närproduktion och nyttja oanvända ytor för exempelvis stadsodling och matskog

 

 

Friskvård

Värna att det finns många grönytor och att koloniodling blir möjligt för fler

 

Nyheter på Kultur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter