Skola och utbildning

Kommunen ska ge sina skolelever en trygg och säker skolgång med möjlighet för varje elev att trivas och växa. Det självklara målet är att alla elever ska sluta grundskolan och gymnasiet med godkända betyg i alla ämnen.

Vi tror att nyckeln till att uppnå detta är kompetent och engagerad personal. Inom- och utomhusmiljön på våra skolor ska vara stimulerande och locka fram kreativitet hos eleverna.

Det planeras för en ny skola i Vaggeryd. Det är givetvis bra, men underhållet på Fågelforsskolan och Hjortsjöskolan är idag eftersatt och vi vill att även dessa skolor renoveras inom kort.

Vi ser idag en oroande utveckling med ökande psykisk ohälsa hos våra barn och unga. Många barn känner sig stressade av skolarbetet och det leder till en ond cirkel som gör att de presterar sämre. I våra barns vardag ska det finnas plats för vila och reflektion, likväl som andra aktiviteter som sport och socialt umgänge. Därför vill vi att obligatoriska läxor i grundskolan huvudsakligen förläggs till skoltid eller samordnad läxläsning med stöd. Grundprincipen ska vara att när barnet går hem för dagen är skolan slut.

Vi ska arbeta för:

  • Insatser mot barn och ungdomars psykiska ohälsa
  • Obligatoriska läxor i grundskolan ska huvudsakligen förläggas till skoltid eller samordnad läxläsning med stöd
  • Grönskande och inspirerande skolgårdar
  • Renovering av Hjortsjöskolan och Fågelforsskolan

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Skola och utbildning