Kultur

Kulturen är den osynliga tillväxtmotorn som får folk att flytta till och inte ifrån. Vi vill marknadsföra kommunen genom konst och kultur. Valdemarsviks kulturarv är rikt och måste bevaras t.ex. genom att renovera och använda äldre byggnader som Sahlinshuset i Valdemarsviks hamn och Röda magasinet i Gusum. Detta vill vi få med i kommunens översiktsplan. Vi vill utveckla kulturskolan. För närvarande erbjuds undervisning i dans och musik. Vi vill få in fler uttrycksformer på fler platser i kommunen. Vi vill införa den s.k. enprocentsregeln.
  

Nyheter på Kultur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter