Varberg

När vi träffas behandlar vi aktuella ämnen med avstamp i det lokalpolitiska arbetet. Haka på för att lyssna men ännu hellre för att bidra med någon tanke eller större fråga. Vi behöver fler miljökämpar som kan stötta stort eller smått. Hos oss kan du göra skillnad och vi behöver din åsikt och dina kunskaper.

Våra prioriteringar

Klimat och Miljö.

Vi vill göra skillnad NU. Det finns inget alternativt jordklot att tillgå så det vi gör nu kommer avgöra vår framtid.

Social hållbarhet.

De sociala klyftorna växer i samhället och många människor mår dåligt. För att skapa ett samhälle där klyftorna istället minskar krävs både ekonomiska resurser och förändrade arbetssätt. Den enskilde ska känna att stödet finns inom räckhåll utan alltför mycket byråkrati.

Hållbar kommunal utveckling.

Vi vill ha en hållbar och levande stad där bostäder och transporter ger möjlighet till naturliga möten människor emellan.

Miljöpartiet Varberg

Kontakt