Varberg

Lyssna

I princip varje måndag träffas vi från cirka 18:15 på Borgmästaregatan 27 (granne med Stantons). Vi behandlar aktuella ämnen med avstamp i det lokalpolitiska arbetet.

Kom gärna förbi bara för att lyssna men ännu hellre för att bidra med någon tanke eller större fråga. Kan du inte själv närvara så tar vi gärna funderingar via e-post och facebook för den som önskar kommunicera på det viset. Alla är välkomna, inget krav på medlemsskap!

 

Budget 2018: Mer och enklare bussåkning I budgeten för 2018 blir det äntligen möjligt för våra äldre invånare att resa gratis med Hallandstrafiken under lågtrafik.
Våra prioriteringar

Lika rättigheter.

Miljöpartiet vill att diskriminering och andra hinder uppmärksammas för att kunna bearbetas och besegras. En jämställd och jämlik kommun ökar individens frihet och bidrar till samhällets utveckling, detta leder till ökad attraktionskraft för kommunen.

Klimat och Miljö.

Det är märkligt och skrämmande att Sverige inte kan nå de nationella miljömålen, även Varberg behöver bli bättre på att uppfylla de lokala miljömålen. Den gemensamma ambitionen måste vara ett grönare Varberg där miljöförstöring och klimathot tas på allvar.

Barn och lärande.

Varje förlorad timme för ett barn blir till en börda för samhället i ett senare skede. Barn och ungdomars utbildning är det fundament som låter Varberg växa till en attraktiv plats att leva och bo på. Genom att se alla barn och ungdomar använder vi detta instrument för att bygga ett varmt Varberg där alla har samma förutsättning att förverkliga sig och sin framtid.

Resande och transporter.

Att resa på annat sätt än med bensinbil är viktigt för framtida generationer och därför måste vi arbeta med gröna alternativ. En stor och viktig pusselbit i detta är att bygga smarta lösningar för kollektivt resande samt att komplettera med utökad möjlighet att göra kortare resor med cykel.

Miljöpartiet de gröna Varberg

Kontakt