Politik som gör skillnad i Kungsbacka

Kungsbacka

Vi bygger det hållbara samhället i samarbete lokalt och dialog som inkluderar alla där kunskaper,  behov och intressen från många håll tas tillvara. De globala överenskommelserna, till exempel Parisavtalet  om klimatet 2015 och Agenda 2030 med globala mål för hållbar utveckling, blir verklighet genom framsynta kommuner och regioner som tar initiativ och  ansvar. Vi vill att Kungsbacka ska vara en sådan kommun.

Miljöpartiet de gröna står för öppenhet och deltagande. Vi vill utveckla Kungsbacka till en attraktiv,  grön och hållbar kommun. Det gäller både Kungsbacka tätort och övriga kommundelar. Kungsbacka ska vara en välkomnande kommun för människor som tvingas fly från konflikter och förföljelse. Integration och möjligheter till studier, hjälp att komma i arbete, liksom trygghet och boende ska vara vår inriktning. Barnkonventionen är en utgångspunkt och barnens bästa alltid i fokus.

I valet 11 september behöll vi våra två mandat i kommunfullmäktige. Diskussioner och förhandlingar om platser i nämnder och andra organ pågår.

Det kommunala handlingsprogrammet beskriver vår politik för den kommande mandatperioden. Där utvecklar vi politiken efter hand men ser alltid till att den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten finns på  dagordningen. (Länk för nedladdning nedan).

Medlemsmöte med Annette Seldén

Den 29 november hade vi ett välbesökt medlemsmöte i Fullmäktigesalen i Kungsbacka Stadshus. Som särskilt inbjuden gäst deltog Annette Seldén, naturfotograf och författare, med bildspel, föredrag och samtal om livet under ytan.

På bilden, fr v Clas Rosander, Annette Seldén och Elisabeth Sahlsten.

.

 

Bli medlem – Facebook – TwitterValprogram 2022

Aktuellt i Kungsbacka

Kungsbacka, 28 januari 2023

Förmånscyklar i Kungsbacka kommun

Kungsbacka, 28 januari 2023

Barn behöver bostad

Kungsbacka, 11 november 2022

Mat smakar bättre tillsammans

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Aktuellt i Sverige

Demokratipaket för samers rättigheter

Upprop: Rädda ålen

Stoppa tvångsumgänget, inför en lex Tintin

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Nyckelpersoner

Ingegärd Salmose

Ordförande Kungsbacka och ledamot i nämnden för Vård & Omsorg

Maria Losman

Ledamot kommunfullmäktige och ledamot kommunstyrelsen Kungsbacka

Clas Rosander

Gruppledare i kommunfullmäktige i Kungsbacka

Jan Riise

Riksdagsledamot i Civilutskottet.

Kommunfullmäktige Kungsbacka

Clas Rosander

Gruppledare i kommunfullmäktige i Kungsbacka

Maria Losman

Ledamot kommunfullmäktige och ledamot kommunstyrelsen Kungsbacka