Politik som gör skillnad i Kungsbacka


Välkommen till Miljöpartiet i Kungsbacka

Miljöpartiets förslag till budget för Kungsbacka

Kungsbacka är en rik kommun. Många som bor här har höga inkomster och arbetslösheten är
låg. Kommunalskatten är relativt hög. Miljöpartiet vill vara rädda om skattepengarna så att de räcker till välfärden inom ramarna för vad Jorden tål. Redan i april inträffar numera ”Overshoot Day” när vi överskrider vad jorden producerar och vi börjar skuldsätta oss. Varje år ökar skulden till kommande generationer. Liksom tidigare år är vårt budgetförslag kopplat till de globala målen i Agenda 2030.

Läs hela budgetförslaget här

 

Årsmöte och samtal med Amanda Lind

Till årsmötet den 9 mars fick Miljöpartiet Kungsbacka besök av Amanda Lind, riksdagsledamot och ordförande i riksdagens kulturutskott, tidigare kultur- och demokratiminister för Miljöpartiet. Det blev spännande och intressanta samtal om kultur och demokrati, på Alléskolan och på Fyren.

MP Kungsbackas styrelse omvaldes till stor del med Ingegärd Salmose som ordf, Jan Riise som sekr och Thomas Lundberg som kassör samt Karin Färnlöf Clarin som ledamot. Som ny ledamot i styrelsen valdes Håkan Färnlöf.

Bild fr v: Thomas Lundberg, Bo Johansson, Agneta Börjesson, Karin Färnlöf Clarin, Per Nordström, Jan Riise, Amanda Lind, Ingegärd Salmose, Clas Rosander, Thomas Persson, Carina Persson, Maria Losman och Harald Tjelle. Tack Lena Rosander som tog bilden.

Miljöpartiet i Kungsbacka

Vi bygger det hållbara samhället i samarbete lokalt och dialog som inkluderar alla där kunskaper,  behov och intressen från många håll tas tillvara. De globala överenskommelserna, till exempel Parisavtalet  om klimatet 2015 och Agenda 2030 med globala mål för hållbar utveckling, blir verklighet genom framsynta kommuner och regioner som tar initiativ och  ansvar. Vi vill att Kungsbacka ska vara en sådan kommun.

Miljöpartiet de gröna står för öppenhet och deltagande. Vi vill utveckla Kungsbacka till en attraktiv,  grön och hållbar kommun. Det gäller både Kungsbacka tätort och övriga kommundelar. Kungsbacka ska vara en välkomnande kommun för människor som tvingas fly från konflikter och förföljelse. Integration och möjligheter till studier, hjälp att komma i arbete, liksom trygghet och boende ska vara vår inriktning. Barnkonventionen är en utgångspunkt och barnens bästa alltid i fokus.

I valet 11 september behöll vi våra två mandat i kommunfullmäktige. Diskussioner och förhandlingar om platser i nämnder och andra organ pågår.

Det kommunala handlingsprogrammet beskriver vår politik för den kommande mandatperioden. Där utvecklar vi politiken efter hand men ser alltid till att den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten finns på  dagordningen. (Länk för nedladdning nedan).

 

 

.

 

Bli medlem – Facebook – TwitterValprogram 2022

Aktuellt i Kungsbacka

Kungsbacka, 7 juni 2023

MP Kungsbacka föreslår budget för kommunen 2024

Kungsbacka, 5 juni 2023

Medlemsundersökning våren 2023

Kungsbacka, 20 maj 2023

Besök på Rymdobservatoriet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Aktuellt i Sverige

Grattis på 500-årsdagen, kära moderland!

Idag firar vi Världsmiljödagen!

MP:s krispaket för bostadsmarknaden

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Nyckelpersoner

Ingegärd Salmose

Ordförande Kungsbacka och ledamot i nämnden för Vård & Omsorg

Maria Losman

Ledamot kommunfullmäktige och ledamot kommunstyrelsen Kungsbacka

Clas Rosander

Gruppledare i kommunfullmäktige i Kungsbacka

Jan Riise

Riksdagsledamot i konstitutionsutskottet.

Kommunfullmäktige Kungsbacka

Clas Rosander

Gruppledare i kommunfullmäktige i Kungsbacka

Maria Losman

Ledamot kommunfullmäktige och ledamot kommunstyrelsen Kungsbacka