Politik som gör skillnad i Kungsbacka

Välkommen på årsmöte 11 mars

Välkommen till Miljöpartiet i Kungsbackas årsmöte den 11 mars 2024 kl.
18:00 lokal i Lindälvsgymnasiet lokal A31 (Norrsidan vid parkeringen)
Anmälan görs till ingegard.salmose@gmail.com

Mötet inleds med en presentation av dagens gäst Jacob Risberg, riksdagsledamot och Miljöpartiets utrikespolitiska talesperson som kommer att tala om aktuella internationella frågor. Därefter bjuds på fika och sen startar själva årsmötet kl 19:00.

Läs mer om årsmötet och hämta handlingar här!

MP motionerar om politiska organisationen

Det måste vara möjligt för medborgaren att få veta vad som beslutas och vad som uträttas, vilka resultat och effekter det blir och vem eller vilka som är ansvariga. Det är en grundsten i den lokala demokratin och en förutsättning för ett ansvarsutkrävande från medborgarnas sida.

Vi i Miljöpartiet ser att det i Kungsbacka görs förändringar i den politiska organisationen alltför ofta direkt efter val och då genom snabba beslut utan transparenta underlag av den politiska majoriteten. De förändringar som gjorts tidigare har varit av mindre omfattning, men tillvägagångssättet, att ändra organisationen efter genomfört val, kan uppfattas som prejudicerande. Det finns också en risk att ändringar som görs efter valet, inte primärt har fokus på att skapa en smart och effektiv organisation utifrån verksamhetens faktiska behov.

MP föreslår därför att Kommunfullmäktige utser en organisationskommitté där samtliga partier är representerade som får i uppdrag att göra en översyn av den politiska organisationen. Den ska vara fastställd i god tid före valet 2026

Läs hela motionen här!

En plan för att hantera skyfall i Kungsbacka

Översvämning i Kungsbacka i augusti 2023

Kungsbacka har betydande översvämningsrisker. Det har vi sett flera gånger, nu senast i augusti 2023. Detta borde innebära att kommunens Vattentjänstplan utvecklas för att tydligare uttrycka hur vi ska hantera det i framtiden.

Miljöpartiet i Kungsbacka har därför lämnat in en omfattande skrivelse till kommunen med förslag och krav på vad en sådan plan ska innehålla.

Vattentjänstplanen ska visa kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen ska också innehålla en bedömning av hur de allmänna VA-anläggningarna ska hanteras vid ökad belastning på grund av skyfall.

Den tydligaste åtgärden som presenteras mot en ökad belastning på grund av skyfall är att minska mängden tillskottsvatten i ledningsnätet för spillvatten. Dock saknar Vattentjänstplanen en konkret tidssatt plan och budget för detta.

Läs hela inlägget från Miljöpartiet Kungsbacka!

Miljöpartiet frågade om kvalitet på vård och omsorg

Två av Kungsbacka kommuns vård- och omsorgsboenden, Vickan och Ekhaga, drivs på kommunens uppdrag av Vardaga. Klagomålen var många under hösten det genomfördes då också en oanmäld inspektion.
”Underlättar det för kommunen att anlita privata aktörer för att få kvalitet i omsorgen eller hade pengarna kunnat användas bättre inom den egna verksamheten”, frågade Miljöpartiets fullmäktigegrupp i en interpellation till Hravn Forsne (M), ordförande i Nämnden för Vård och Omsorg, som besvarade frågorna vid kommunfullmäktiges möte i december 2023.

Se debatten kring svaren på kommunens YouTube-kanal, ca 1 tim 16 minuter in i sändningen

Läs hela interpellationen här (pdf)

After work med MP Kungsbacka

Den 29 februari är det återigen After work på Rum 35 på Hotell Halland igen.  Förra gången vi sågs där var i november med en presentation av förslaget om ansvarsarter: för Kungsbackas del skulle ålgräs, tretåig mås och Havsnejonöga vara riktigt bra att ta ett särskilt ansvar för. Dessutom berättade Thomas Lundberg om vad som sker i nämnden för service. Där hanteras kommunens bilar, mat till boenden, projektledning av stora byggen och mycket annat. Hjärtligt välkommen!

Datum för fler AW-tillfällen finns på sidan för Möten och Utbildningar.

Miljöpartiet i Kungsbacka

Vi bygger det hållbara samhället i samarbete lokalt och dialog som inkluderar alla där kunskaper,  behov och intressen från många håll tas tillvara. De globala överenskommelserna, till exempel Parisavtalet  om klimatet 2015 och Agenda 2030 med globala mål för hållbar utveckling, blir verklighet genom framsynta kommuner och regioner som tar initiativ och  ansvar. Vi vill att Kungsbacka ska vara en sådan kommun.

Miljöpartiet de gröna står för öppenhet och deltagande. Vi vill utveckla Kungsbacka till en attraktiv,  grön och hållbar kommun. Det gäller både Kungsbacka tätort och övriga kommundelar. Kungsbacka ska vara en välkomnande kommun för människor som tvingas fly från konflikter och förföljelse. Integration och möjligheter till studier, hjälp att komma i arbete, liksom trygghet och boende ska vara vår inriktning. Barnkonventionen är en utgångspunkt och barnens bästa alltid i fokus.

I valet 11 september behöll vi våra två mandat i kommunfullmäktige. Diskussioner och förhandlingar om platser i nämnder och andra organ pågår.

Det kommunala handlingsprogrammet beskriver vår politik för den kommande mandatperioden. Där utvecklar vi politiken efter hand men ser alltid till att den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten finns på  dagordningen. (Länk för nedladdning nedan).

 

 

.

 

Bli medlem – Facebook – TwitterValprogram 2022

Aktuellt i Kungsbacka

Kungsbacka, 4 februari 2024

Synpunkter på kommunens vattentjänstplan

Kungsbacka, 17 december 2023

Det funkar inte att slå av på takten

Kungsbacka, 26 september 2023

Stå upp för klimatmålen för maten

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Aktuellt i Sverige

Återta kontrollen över järnvägen

MP kräver mer pengar till sjukvården

Pourmokhtaris lögner fortsätter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Nyckelpersoner

Ingegärd Salmose

Ordförande Kungsbacka och ledamot i nämnden för Vård & Omsorg

Maria Losman

Ledamot kommunfullmäktige och ledamot kommunstyrelsen Kungsbacka

Clas Rosander

Gruppledare i kommunfullmäktige i Kungsbacka

Jan Riise

Riksdagsledamot i Konstitutionsutskottet.

Kommunfullmäktige Kungsbacka

Clas Rosander

Gruppledare i kommunfullmäktige i Kungsbacka

Maria Losman

Ledamot kommunfullmäktige och ledamot kommunstyrelsen Kungsbacka