Biologisk mångfald

Just nu pågår den största utrotningen av arter i mänsklighetens historia. För oss är det viktigt att skydda värdefull natur och bevara den biologiska mångfalden.

Motion inlämnad!

Miljöpartiet vill

  • Att Himleån och dess omgivande natur skyddas genom att ett kommunalt naturreservat bildas
  • Restaurera gräsmarker och göra fler av kommunens gräsmattor till ängar med syftet att öka den biologiska mångfalden i stadsmiljön
  • Att kommunen aktivt ska arbeta för att de pollinerande insekterna ska öka genom lämpliga planteringar samt upplysning till allmänheten
  • Verka för naturområden genom att göra dem till reservat eller ge dem så kallat biotopskydd.

Mycket återstår som vi kan rädda. Vi behöver levande, rika skogar. Då måste vi ge skogen möjlighet att utvecklas och bevara de växter och arter som bor där. Vi måste ta vara på de resurser vi har genom att till exempel skydda våra bokskogar, gammelskogar och annan värdefull natur.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: